EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:284:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 284, 20. října 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 284

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 59
20. října 2016


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1851 ze dne 14. června 2016 o přijetí programu modulů ad hoc na období let 2019, 2020 a 2021 pro výběrové šetření pracovních sil podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1852 ze dne 19. října 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov

5

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1853 ze dne 19. října 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

15

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1854 ze dne 19. října 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. října 2016 v rámci celní kvóty otevřené pro česnek nařízením (ES) č. 341/2007

17

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise (EU) 2016/1855 ze dne 19. října 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin ( 1 )

19

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1856 ze dne 11. října 2016 o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku

21

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1857 ze dne 11. října 2016 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Finska – EGF/2016/001 FI/Microsoft)

23

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1858 ze dne 11. října 2016 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (na základě žádosti Švédska – EGF/2016/002 SE/Ericsson)

25

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1859 ze dne 13. října 2016 o trojstranné sociální vrcholné schůzce pro růst a zaměstnanost a o zrušení rozhodnutí 2003/174/ES

27

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1860 ze dne 17. října 2016 o jmenování dvou členů a jednoho náhradníka Výboru regionů, navržených Italskou republikou

31

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1861 ze dne 14. října 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/830/EU o finančním příspěvku Unie na programy kontroly a sledování rybolovu členských států a dohledu nad ním na rok 2012 (oznámeno pod číslem C(2016) 6477)

33

 

 

III   Jiné akty

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 36/16/KOL ze dne 9. února 2016 o částečném zrušení rozhodnutí č. 227/04/KOL, pokud jde o stav virové hemoragické septikémie (VHS) na Islandu [2016/1862]

35

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 58/16/KOL-D ze dne 3. března 2016, kterým se schvalují vnitrostátní opatření Norska k omezení dopadu parazita Gyrodactylus salaris a kterým se zrušují rozhodnutí č. 298/08/KOL a č. 299/08/KOL [2016/1863]

37

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top