EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:193:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 193, 19. července 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 193

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 59
19. července 2016


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2016/1165 ze dne 18. července 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice

15

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1166 ze dne 17. května 2016, kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podmínky nákupu cukrové řepy v odvětví cukru od 1. října 2017

17

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1167 ze dne 18. července 2016, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 102/2012, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Čínské lidové republiky, rozšířené na dovoz ocelových lan a kabelů zasílaných mimo jiné z Korejské republiky, bez ohledu na to, zda je u něho deklarován původ z Korejské republiky

19

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1168 ze dne 18. července 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

25

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1169 ze dne 18. července 2016, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. července 2016 v rámci celní kvóty otevřené pro česnek nařízením (ES) č. 341/2007

27

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1170 ze dne 12. července 2016 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Rámcovou dohodou o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Indonéskou republikou na straně druhé k přijetí jednacího řádu smíšeného výboru a ke zřízení specializovaných pracovních skupin

29

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1171 ze dne 12. července 2016 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změnám přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP

38

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1172 ze dne 18. července 2016, kterým se mění rozhodnutí 2012/392/SZBP o misi Evropské unie SBOP v Nigeru (EUCAP Sahel Niger)

106

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1173 ze dne 18. července 2016, kterým se mění rozhodnutí 2010/788/SZBP o omezujících opatřeních vůči Demokratické republice Kongo

108

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1174 ze dne 15. července 2016 o podmínkách povolení biocidního přípravku obsahujícího difenakum předložených Španělskem v souladu s článkem 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2016) 4380)  ( 1 )

110

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1175 ze dne 15. července 2016 o podmínkách povolení biocidního přípravku obsahujícího spinosad předložených Spojeným královstvím v souladu s článkem 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (oznámeno pod číslem C(2016) 4385)  ( 1 )

113

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1176 ze dne 18. července 2016, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum týkající se dovozu určitého příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a Thajska

115

 

 

Opravy

 

*

Oprava směrnice Komise (EU) 2016/844 ze dne 27. května 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě ( Úř. věst. L 141, 28.5.2016 )

117

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top