Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:127:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 127, 18. května 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 127

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 59
18. května 2016


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/765 ze dne 11. března 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 606/2009, pokud jde o některé enologické postupy

1

 

*

Nařízení Komise (EU) 2016/766 ze dne 13. května 2016, kterým se stanoví dočasný zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie

4

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/767 ze dne 17. května 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

6

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/768 ze dne 21. dubna 2016 o přijetí změny Protokolu o těžkých kovech z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979

8

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/769 ze dne 21. dubna 2016 o přijetí změn Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979

21

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/770 ze dne 14. dubna 2016, kterým se zavádí společný formát pro předkládání informací týkajících se fungování postupů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (oznámeno pod číslem C(2016) 2068)

32

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/771 ze dne 13. května 2016, kterým se Španělsko dočasně opravňuje, aby povolilo uvádění na trh osiva druhu Pinus radiata D. Don dovezeného z Nového Zélandu, které nesplňuje požadavky směrnice Rady 1999/105/ES na identifikaci a označování, a sadebního materiálu vyprodukovaného z tohoto osiva (oznámeno pod číslem C(2016) 2784)

52

 

*

Rozhodnutí Rady guvernérů ze dne 20. ledna 2016 o změnách jednacího řádu EIB odrážejících posílení správy a řízení v EIB [2016/772]

55

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top