Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:021:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 21, 28. ledna 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 21

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 59
28. ledna 2016


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Informace o datu vstupu v platnost Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Tuniskou republikou o obecných zásadách účasti Tuniské republiky na programech Unie

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/98 ze dne 16. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy k upřesnění obecných podmínek pro fungování kolegií orgánů dohledu ( 1 )

2

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/99 ze dne 16. října 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o stanovení běžného fungování kolegií orgánů dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ( 1 )

21

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/100 ze dne 16. října 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, jimiž se specifikuje postup společného rozhodování, pokud jde o žádost o některá obezřetnostní svolení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ( 1 )

45

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/101 ze dne 26. října 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy ohledně obezřetného oceňování podle čl. 105 odst. 14 ( 1 )

54

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/102 ze dne 19. ledna 2016, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker (CHZO))

66

 

*

Nařízení Komise (EU) 2016/103 ze dne 27. ledna 2016 o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS)

67

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/104 ze dne 27. ledna 2016 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro menšinové druhy přežvýkavců určené k výkrmu a mléčné produkci (držitel povolení Prosol S.p.A.) ( 1 )

71

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/105 ze dne 27. ledna 2016, kterým se schvaluje bifenyl-2-ol jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 2, 4, 6 a 13 ( 1 )

74

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/106 ze dne 27. ledna 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

79

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/107 ze dne 27. ledna 2016 o neschválení cybutrynu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21 ( 1 )

81

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/108 ze dne 27. ledna 2016 o neschválení butan-2-on-peroxidu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 1 a 2 ( 1 )

83

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/109 ze dne 27. ledna 2016 o neschválení PHMB (1600; 1.8) jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 1, 6 a 9 ( 1 )

84

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/110 ze dne 27. ledna 2016 o neschválení triklosanu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 1 ( 1 )

86

 

 

Opravy

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/67/ES ze dne 13. července 2009 o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla ( Úř. věst. L 222, 25.8.2009 )

88

 

*

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1850 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů ( Úř. věst. L 271, 16.10.2015 )

88

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top