EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:323:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 323, 9. prosince 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 323

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
9. prosince 2015


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Informace o dni podpisu Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní správou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) 2015/2285 ze dne 8. prosince 2015, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, pokud jde o některé požadavky týkající se živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů, a příloha I nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny ( 1 )

2

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2286 ze dne 8. prosince 2015, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit (Belokranjska pogača (ZTS))

5

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2287 ze dne 8. prosince 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

6

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/2288 ze dne 30. listopadu 2015 o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně stropu na rok 2017, výše příspěvku na rok 2016, první splátky na rok 2016 a orientační nezávazné prognózy očekávaných ročních objemů příspěvků na roky 2018 a 2019

8

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/2289 ze dne 3. prosince 2015 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o zjednodušení vízového režimu pro krátkodobý pobyt občanů Kapverdské republiky a Evropské unie k přijetí společných pokynů pro provádění dohody

11

 

*

Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2290 ze dne 12. června 2015 o dočasné rovnocennosti solventnostních režimů platných v Austrálii, na Bermudách, v Brazílii, Kanadě, Mexiku a Spojených státech amerických, které platí pro pojišťovny a zajišťovny se sídlem v těchto zemích

22

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2291 ze dne 7. prosince 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/722/EU, pokud jde o maximální částku finančního příspěvku Unie na program eradikace vztekliny v Lotyšsku pro rok 2014 (oznámeno pod číslem C(2015) 8607)  ( 1 )

27

 

*

Rozhodnutí Společného výboru pro zemědělství č. 2/2015 ze dne 19. listopadu 2015 o změně dodatků 1 a 2 přílohy 9 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty [2015/2292]

29

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top