Help Print this page 

Document L:2015:317:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, L 317, 3. prosince 2015

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 317

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
3. prosince 2015


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/2226 ze dne 26. října 2015 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií a Královstvím Tonga o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

1

 

 

Dohoda mezi Evropskou unií a Královstvím Tonga o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

3

 

*

Rozhodnutí Rady (Euratom) 2015/2227 ze dne 10. listopadu 2015, kterým se schvaluje uzavření změn Protokolů č. 1 a 2 k Dohodě mezi Spojeným královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk v souvislosti se Smlouvou o zákazu jaderných zbraní v Latinské Americe a karibské oblasti Evropskou komisí

9

 

*

Rozhodnutí Rady (Euratom) 2015/2228 ze dne 10. listopadu 2015, kterým se schvaluje uzavření změn Protokolů č. 1 a 2 k Dohodě mezi Francouzskou republikou, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk v souvislosti se Smlouvou o zákazu jaderných zbraní v Latinské Americe a karibské oblasti Evropskou komisí

11

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2229 ze dne 29. září 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek ( 1 )

13

 

*

Nařízení Komise (EU) 2015/2230 ze dne 30. listopadu 2015, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce velkookého ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

17

 

*

Nařízení Komise (EU) 2015/2231 ze dne 2. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standardy 16 a 38 ( 1 )

19

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2232 ze dne 2. prosince 2015, kterým se povoluje zvýšit mezní hodnoty obohacování vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených v roce 2015 ve všech vinařských oblastech Dánska, Nizozemska, Švédska a Spojeného království

24

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2233 ze dne 2. prosince 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky haloxyfop-P ( 1 )

26

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2234 ze dne 2. prosince 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

29

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2235 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009

31

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/2236 ze dne 27. listopadu 2015 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na Konferenci ministrů Světové obchodní organizace k prodloužení moratoria na cla z elektronických přenosů a moratoria na stížnosti v situaci, kdy nedochází k porušení, a v jiných situacích

33

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/2237 ze dne 30. listopadu 2015 o jmenování jednoho dánského náhradníka Výboru regionů

35

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/2238 ze dne 30. listopadu 2015 o jmenování jednoho nizozemského náhradníka Výboru regionů

36

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2239 ze dne 2. prosince 2015 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypů H5N1 a H5N2 ve Francii (oznámeno pod číslem C(2015) 8755)  ( 1 )

37

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top