EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:298:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 298, 14. listopadu 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 298

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
14. listopadu 2015


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) 2015/2030 ze dne 13. listopadu 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách ( 1 )

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2031 ze dne 13. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1918/2006 o otevření a správě celní kvóty pro olivový olej pocházející z Tuniska

4

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2032 ze dne 13. listopadu 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1089, pokud jde o rozpočtové stropy na rok 2015 platné pro některé režimy přímých podpor pro Spojené království

6

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2033 ze dne 13. listopadu 2015, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky 2,4-D a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

8

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2034 ze dne 13. listopadu 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

12

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/2035 ze dne 26. října 2015 o postoji, který má Unie zaujmout v Podvýboru pro obchod a udržitelný rozvoj a ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod, zřízených Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé, pokud jde o přijetí jednacího řádu Podvýboru pro obchod a udržitelný rozvoj, stanovení seznamu odborníků na obchod a udržitelný rozvoj uvedeným podvýborem a stanovení seznamu rozhodců Výborem pro přidružení ve složení pro obchod

14

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/2036 ze dne 26. října 2015 o jmenování čtyř italských náhradníků Výboru regionů

22

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/2037 ze dne 10. listopadu 2015, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly protokol z roku 2014 k Úmluvě Mezinárodní organizace práce o nucené práci z roku 1930, pokud jde o záležitosti týkající se sociální politiky

23

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2038 ze dne 13. listopadu 2015 o rovnocennosti regulačního rámce Korejské republiky pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů

25

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2039 ze dne 13. listopadu 2015 o rovnocennosti regulačního rámce Jižní Afriky pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů

29

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2040 ze dne 13. listopadu 2015 o rovnocennosti regulačního rámce některých provincií Kanady pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů

32

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2041 ze dne 13. listopadu 2015 o rovnocennosti regulačního rámce Mexika pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů

38

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2042 ze dne 13. listopadu 2015 o rovnocennosti regulačního rámce Švýcarska pro ústřední protistrany s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů

42

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top