EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:280:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 280, 24. října 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 280

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
24. října 2015


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Informace o podpisu Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

1

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) 2015/1910 ze dne 21. října 2015, kterým se mění přílohy III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro guazatin v některých produktech a na jejich povrchu ( 1 )

2

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1911 ze dne 23. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

16

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1912 ze dne 23. října 2015 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce října 2015 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011

18

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1913 ze dne 18. září 2015 o podpisu Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu (CETS č. 196) jménem Evropské unie

22

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1914 ze dne 18. září 2015 o podpisu Dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu (CETS č. 196) jménem Evropské unie

24

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1915 ze dne 9. října 2015 o jmenování dvou španělských členek a tří španělských náhradníků Výboru regionů

26

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2015/1916 ze dne 20. října 2015 o zřízení Výboru přispěvatelů na misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/3/2015)

28

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2015/1917 ze dne 20. října 2015 o přijetí příspěvku Švýcarska na misi Evropské unie SBOP v Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/4/2015)

30

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1918 ze dne 22. října 2015, kterým se zřizuje systém správní pomoci a spolupráce (dále jen „systém SPS“) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (oznámeno pod číslem C(2015) 7132)  ( 1 )

31

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) 2015/845 ze dne 27. května 2015, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, chlorantraniliprol, cyantraniliprol, dikambu, difenokonazol, fenpyroximát, fludioxonil, glufosinát amonný, imazapic, imazapyr, indoxakarb, isoxaflutol, mandipropamid, penthiopyrad, propikonazol, pyrimethanil, spirotetramat a trinexapak v některých produktech a na jejich povrchu ( Úř. věst. L 138, 4.6.2015 )

38

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top