EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:260:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 260, 7. října 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 260

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
7. října 2015


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1785 ze dne 5. října 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

1

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1786 ze dne 6. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

4

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise (EU) 2015/1787 ze dne 6. října 2015, kterou se mění přílohy II a III směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě

6

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1788 ze dne 1. října 2015 o obnovení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republiky

18

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1789 ze dne 1. října 2015 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změnám přílohy II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a přílohy XX (Životní prostředí) Dohody o EHP (směrnice o jakosti paliv)

20

 

*

Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2015/1790 ze dne 1. října 2015 o jmenování členů Evropského hospodářského a sociálního výboru na období od 21. září 2015 do 20. září 2020

23

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1791 ze dne 5. října 2015 o jmenování jednoho italského náhradníka Výboru regionů

27

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1792 ze dne 5. října 2015 o jmenování pěti španělských členů a pěti španělských náhradníků Výboru regionů

28

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1793 ze dne 6. října 2015, kterým se mění rozhodnutí 2012/389/SZBP o misi Evropské unie zaměřené na budování regionální námořní kapacity v oblasti Afrického rohu (EUCAP NESTOR)

30

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1014/2014 ze dne 22. července 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011, pokud jde o obsah a vytvoření společného systému monitorování a hodnocení pro operace financované v rámci Evropského námořního a rybářského fondu ( Úř. věst. L 283, 27.9.2014 )

31

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top