Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:159:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 159, 25. června 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 159

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
25. června 2015


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2015/981 ze dne 23. června 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

1

 

*

Nařízení Rady (EU) 2015/982 ze dne 23. června 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

5

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/983 ze dne 24. června 2015 o postupu pro vydávání evropského profesního průkazu a provádění výstražného mechanismu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ( 1 )

27

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/984 ze dne 24. června 2015, kterým se schvaluje pyrithion mědi jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21 ( 1 )

43

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/985 ze dne 24. června 2015, kterým se schvaluje klothianidin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 18 ( 1 )

46

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/986 ze dne 24. června 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

49

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/987 ze dne 24. června 2015, kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009

51

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/988 ze dne 24. června 2015, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. ledna 2016 do 30. června 2016 v rámci celních kvót v odvětví mléka a mléčných výrobků otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001

53

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/989 ze dne 15. června 2015 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Podvýboru pro obchod a udržitelný rozvoj zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé k přijetí jednacího řádu Podvýboru pro obchod a udržitelný rozvoj a seznamu osob účastnících se jednání panelu v roli odborníků na obchod a udržitelný rozvoj

55

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/990 ze dne 19. června 2015, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externího auditora Deutsche Bundesbank

61

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/991 ze dne 19. června 2015 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise OSN k návrhům změn předpisů OSN č. 14, 17, 28, 29, 41, 49, 51, 54, 59, 80, 83, 95, 100, 101, 109, 117, 134 a 135, k novému předpisu OSN o bezpečnosti elektrických vozidel kategorie L a ke změnám Úplného usnesení OSN o konstrukci vozidel (R.E.3)

62

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/992 ze dne 19. června 2015, kterým se Dánsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

66

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/993 ze dne 19. června 2015, kterým se Dánsku v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu dodávanou přímo plavidlům v kotvištích přístavů

68

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/994 ze dne 23. června 2015 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2015 do 25. ledna 2020

70

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top