Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:157:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 157, 23. června 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 157

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
23. června 2015


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2015/960 ze dne 19. června 2015, kterým se mění nařízení (EU) 2015/104, pokud jde o některá rybolovná práva

1

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/961 ze dne 22. června 2015, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

20

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/962 ze dne 18. prosince 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé EU ( 1 )

21

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/963 ze dne 22. června 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

32

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/964 ze dne 22. června 2015, kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2015, v rámci celních kvót pro odvětví vepřového masa otevřených nařízením (ES) č. 442/2009

34

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/965 ze dne 22. června 2015, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. října do 31. prosince 2015 v rámci celní kvóty pro odvětví drůbežího masa pocházejícího ze Spojených států amerických otevřené nařízením (ES) č. 536/2007

36

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/966 ze dne 22. června 2015, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. října do 31. prosince 2015 v rámci celních kvót pro odvětví vajec a vaječného albuminu otevřených nařízením (ES) č. 539/2007

38

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/967 ze dne 22. června 2015, kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2015 v rámci celních kvót pro drůbeží maso pocházející z Izraele otevřených nařízením (ES) č. 1384/2007

40

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/968 ze dne 22. června 2015, které určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. října do 31. prosince 2015 v rámci celních kvót pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny otevřených prováděcím nařízením (EU) č. 412/2014

42

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru (SZBP) 2015/969 ze dne 19. června 2015 o prodloužení mandátu vedoucího Mise Evropské unie v Kosovu na podporu právního státu (EULEX KOSOVO)

44

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/970 ze dne 22. června 2015 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Bosně a Hercegovině

45

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/971 ze dne 22. června 2015, kterým se mění rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

50

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/972 ze dne 22. června 2015 o zahájení vojenské operace Evropské unie v jižní části středního Středomoří (EUNAVFOR MED)

51

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/973 ze dne 22. června 2015, kterým se provádí rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

52

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/974 ze dne 17. června 2015, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2015) 4087)

53

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/975 ze dne 19. června 2015 týkající se opatření přijatého Španělskem v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, kterým se zakazuje uvádění příklepové vrtačky dovážené do Španělska společností HIDALGO'S GROUP, Španělsko na trh (oznámeno pod číslem C(2015) 4086)  ( 1 )

96

 

 

DOPORUČENÍ

 

*

Doporučení Komise (EU) 2015/976 ze dne 19. června 2015 o monitorování přítomnosti tropanových alkaloidů v potravinách ( 1 )

97

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

*

Rozhodnutí Rady přidružení EU-Ukrajina č. 1/2014 ze dne 15. prosince 2014, kterým se přijímá její jednací řád a jednací řád Výboru pro přidružení a podvýborů [2015/977]

99

 

*

Rozhodnutí Rady přidružení EU-Ukrajina č. 2/2014 ze dne 15. prosince 2014 o zřízení dvou podvýborů [2015/978]

110

 

 

Opravy

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh ( Úř. věst. L 189, 27.6.2014 )

112

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top