Help Print this page 

Document L:2015:132:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, L 132, 29. května 2015

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 132

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
29. května 2015


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2015/827 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

1

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/828 ze dne 28. května 2015, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

3

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/829 ze dne 27. května 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

6

 

*

Nařízení Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek ( 1 )

8

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/831 ze dne 28. května 2015, kterým se aktualizuje seznam stran osvobozených od rozšířeného antidumpingového cla z dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky podle nařízení (ES) č. 88/97 v návaznosti na ověřování zahájené sdělením Komise 2014/C 299/08

32

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/832 ze dne 28. května 2015 o zahájení šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1239/2013 na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky dovozem krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

53

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/833 ze dne 28. května 2015 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1238/2013 na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky dovozem krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

60

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/834 ze dne 28. května 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

67

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/835 ze dne 11. května 2015 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim k přijetí rozhodnutí, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu

69

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/836 ze dne 11. května 2015 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie k přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim a rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro zjednodušení formalit ve zbožovém styku, pokud jde o vyzvání Bývalé jugoslávské republiky Makedonie k přistoupení k Úmluvě o společném tranzitním režimu a k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku

78

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/837 ze dne 28. května 2015, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

82

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/838 ze dne 28. května 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/909/EU a prodlužuje doba použitelnosti ochranných opatření v souvislosti s lesknáčkem úlovým v Itálii (oznámeno pod číslem C(2015) 3558)  ( 1 )

86

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/839 ze dne 27. dubna 2015, kterým se určují úvěrové instituce podléhající komplexnímu hodnocení (ECB/2015/21)

88

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top