EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:132:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 132, 29. května 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 132

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
29. května 2015


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2015/827 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

1

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/828 ze dne 28. května 2015, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

3

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/829 ze dne 27. května 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

6

 

*

Nařízení Komise (EU) 2015/830 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek ( 1 )

8

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/831 ze dne 28. května 2015, kterým se aktualizuje seznam stran osvobozených od rozšířeného antidumpingového cla z dovozu některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky podle nařízení (ES) č. 88/97 v návaznosti na ověřování zahájené sdělením Komise 2014/C 299/08

32

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/832 ze dne 28. května 2015 o zahájení šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1239/2013 na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky dovozem krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

53

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/833 ze dne 28. května 2015 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1238/2013 na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky dovozem krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

60

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/834 ze dne 28. května 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

67

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/835 ze dne 11. května 2015 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim k přijetí rozhodnutí, kterým se mění Úmluva o společném tranzitním režimu

69

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/836 ze dne 11. května 2015 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie k přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný tranzitní režim a rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro zjednodušení formalit ve zbožovém styku, pokud jde o vyzvání Bývalé jugoslávské republiky Makedonie k přistoupení k Úmluvě o společném tranzitním režimu a k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku

78

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/837 ze dne 28. května 2015, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii

82

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/838 ze dne 28. května 2015, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/909/EU a prodlužuje doba použitelnosti ochranných opatření v souvislosti s lesknáčkem úlovým v Itálii (oznámeno pod číslem C(2015) 3558)  ( 1 )

86

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/839 ze dne 27. dubna 2015, kterým se určují úvěrové instituce podléhající komplexnímu hodnocení (ECB/2015/21)

88

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top