EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:058:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 58, 3. března 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 58

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
3. března 2015


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2015/322 ze dne 2. března 2015 o provádění 11. Evropského rozvojového fondu

1

 

*

Nařízení Rady (EU) 2015/323 ze dne 2. března 2015 o finančním nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond

17

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/324 ze dne 2. března 2015, kterým se provádí čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

39

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/325 ze dne 2. března 2015, kterým se provádí článek 13 nařízení (EU) č. 356/2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku

41

 

*

Nařízení Komise (EU) 2015/326 ze dne 2. března 2015, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o polycyklické aromatické uhlovodíky a ftaláty ( 1 )

43

 

*

Nařízení Komise (EU) 2015/327 ze dne 2. března 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o požadavky pro uvádění na trh a podmínky použití doplňkových látek skládajících se z přípravků ( 1 )

46

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/328 ze dne 2. března 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 322/2014, pokud jde o vstupní doklad, který má být použit pro potraviny a krmiva živočišného původu ( 1 )

50

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/329 ze dne 2. března 2015, kterým se stanoví odchylka od veterinárních a hygienických předpisů Unie, pokud jde o dovoz potravin živočišného původu určených pro výstavu EXPO Milano 2015 v Miláně (Itálie) do Evropské unie ( 1 )

52

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/330 ze dne 2. března 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

64

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/331 ze dne 2. března 2015 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Afghánistán

66

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/332 ze dne 2. března 2015 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro jižní Kavkaz a krizi v Gruzii

70

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/333 ze dne 2. března 2015 o jmenování jedné italské členky Evropského hospodářského a sociálního výboru

74

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/334 ze dne 2. března 2015, kterým se mění Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přídělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie

75

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/335 ze dne 2. března 2015, kterým se mění rozhodnutí 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku

77

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/336 ze dne 2. března 2015, kterým se provádí rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vůči Středoafrické republice

79

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/337 ze dne 2. března 2015, kterým se provádí rozhodnutí 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku

81

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/338 ze dne 27. února 2015 o určitých dočasných ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v Maďarsku ( 1 )

83

 

 

Opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Rady 2014/401/SZBP ze dne 26. června 2014 o satelitním středisku Evropské unie a o zrušení společné akce 2001/555/SZBP o zřízení satelitního střediska Evropské unie ( Úř. věst. L 188, 27.6.2014 )

86

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top