Help Print this page 

Document L:2014:363:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, L 363, 18. prosince 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 363

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
18. prosince 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 1340/2014 ze dne 15. prosince 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

1

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 1341/2014 ze dne 15. prosince 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

10

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1342/2014 ze dne 17. prosince 2014, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách, pokud jde o přílohy IV a V ( 1 )

67

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1343/2014 ze dne 17. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 951/2007, kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006

75

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1344/2014 ze dne 17. prosince 2014, kterým se k rybolovným kvótám pro sardel obecnou v Biskajském zálivu na období 2014/15 přičítají množství, která si Francie a Španělsko ponechaly podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 z rybolovného období 2013/14

78

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1345/2014 ze dne 17. prosince 2014, kterým se stanoví přebytečná množství cukru, isoglukózy a fruktózy v Chorvatsku

80

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1346/2014 ze dne 17. prosince 2014, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny sulfanilové pocházející z Čínské lidové republiky a zrušuje konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny sulfanilové pocházející z Indie v návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009

82

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1347/2014 ze dne 17. prosince 2014, kterým se zrušuje konečné vyrovnávací clo na dovoz kyseliny sulfanilové pocházející z Indie v návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Rady (ES) č. 597/2009

101

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1348/2014 ze dne 17. prosince 2014 o oznamování údajů za účelem provedení čl. 8 odst. 2 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií ( 1 )

121

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1349/2014 ze dne 17. prosince 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

143

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2014/919/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 9. prosince 2014, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/463/EU, kterým se schvaluje makroekonomický ozdravný program pro Kypr

145

 

*

Rozhodnutí Rady 2014/920/SZBP ze dne 15. prosince 2014 o jmenování předsedy Vojenského výboru Evropské unie

149

 

 

2014/921/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 2014, kterým se Chorvatsku povoluje osvobodit od daně plynový olej používaný k provozu strojů při humanitárním odminování v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES

150

 

*

Rozhodnutí Rady 2014/922/SZBP ze dne 17. prosince 2014, kterým se mění a prodlužuje platnost rozhodnutí 2010/279/SZBP o policejní misi Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)

152

 

 

2014/923/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2014 o zřízení Společného ústavu pro interferometrii s velmi dlouhou základnou jako konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (JIV-ERIC)

156

 

 

2014/924/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2014, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o dřevo a kůru jasanu (Fraxinus L.) původem z Kanady a Spojených států amerických (oznámeno pod číslem C(2014) 9469)

170

 

 

2014/925/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2014, kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace, tlumení a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2014 a kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/722/EU, pokud jde o finanční příspěvek Unie na některé programy schválené uvedeným rozhodnutím (oznámeno pod číslem C(2014) 9650)

173

 

 

2014/926/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2014, kterým se určuje, že pro rok 2014 není vhodné dočasné pozastavení preferenční celní sazby pro dovoz banánů pocházejících z Peru podle mechanismu stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé

181

 

 

2014/927/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2014, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/770/EU s cílem změnit „Výkonnou agenturu pro spotřebitele, zdraví a potraviny“ na „Výkonnou agenturu pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny“

183

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1078/2014 ze dne 7. srpna 2014, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek ( Úř. věst. L 297, 15.10.2014 )

185

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top