EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:331:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 331, 18. listopadu 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 331

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
18. listopadu 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1225/2014 ze dne 17. listopadu 2014, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1226/2014 ze dne 17. listopadu 2014 o schválení zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění ( 1 )

3

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1227/2014 ze dne 17. listopadu 2014, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Rady (ES) č. 73/2009 v kalendářním roce 2014 a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 879/2014

6

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1228/2014 ze dne 17. listopadu 2014 o schválení a neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění ( 1 )

8

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1229/2014 ze dne 17. listopadu 2014 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí ( 1 )

14

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1230/2014 ze dne 17. listopadu 2014 o povolení dilysinátu měďnatého jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat ( 1 )

18

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1231/2014 ze dne 17. listopadu 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

22

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2014/800/SZBP ze dne 17. listopadu 2014, kterým se zahajuje poradní mise Evropské unie pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM Ukraine) a mění rozhodnutí 2014/486/SZBP

24

 

*

Rozhodnutí Rady 2014/801/SZBP ze dne 17. listopadu 2014, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

26

 

 

2014/802/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2014, kterým se mění rozhodnutí 2010/470/EU a 2010/472/EU, pokud je o veterinární požadavky týkající se klusavky pro obchod s embryi ovcí a koz uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie (oznámeno pod číslem C(2014) 8339)  ( 1 )

28

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

 

2014/803/EU

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EU-Švýcarsko č. 1/2014 ze dne 10. října 2014, kterým se stanoví případy zproštění povinnosti předat údaje uvedené v čl. 3 odst. 3 prvním pododstavci přílohy I Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 25. června 2009 o zjednodušení kontrol a formalit při přepravě zboží a o celně bezpečnostních opatřeních

38

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 ( Úř. věst. L 304, 22.11.2011 )

40

 

*

Oprava rozhodnutí Rady 2014/252/EU ze dne 14. dubna 2014 o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Tureckou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob ( Úř. věst. L 134, 7.5.2014 )

43

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top