EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:309:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 309, 30. října 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 309

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
30. října 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1151/2014 ze dne 4. června 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se informací, jež mají být oznamovány při výkonu práva usazování a volného pohybu služeb ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014 ze dne 4. června 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy pro určování zeměpisné oblasti rozhodných úvěrových expozic pro výpočet individuální sazby proticyklické kapitálové rezervy ( 1 )

5

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1153/2014 ze dne 29. října 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 198/2006, pokud jde o shromažďované údaje a požadavky na výběr šetřených jednotek, přesnost a kvalitu ( 1 )

9

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1154/2014 ze dne 29. října 2014 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí ( 1 )

23

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1155/2014 ze dne 29. října 2014, kterým se opravuje švédské znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 564/2013 o poplatcích a platbách splatných Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání ( 1 )

28

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1156/2014 ze dne 29. října 2014 o opravě slovinského znění nařízení Komise (ES) č. 1135/2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz určitých výrobků pocházejících nebo odesílaných z Číny a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2008/798/ES ( 1 )

29

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1157/2014 ze dne 29. října 2014 o opravě slovinského znění nařízení Komise (ES) č. 141/2007 o požadavku na schvalování provozoven, které vyrábějí nebo uvádějí na trh doplňkové látky náležející do kategorie „kokcidiostatik a histomonostatik“, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ( 1 )

30

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1158/2014 ze dne 29. října 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

32

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2014/747/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 28. října 2014 o jmenování jednoho dánského člena a jednoho dánského náhradníka Výboru regionů

34

 

 

2014/748/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. října 2014 o opatření přijatého Německem podle článku 7 směrnice Rady 89/686/EHS, kterým se zakazuje uvádění požárnických bezpečnostních pásů typů FHA, FHB a FSmS na trh (oznámeno pod číslem C(2014) 7757)

35

 

 

Opravy

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů ( Úř. věst. L 173, 12.6.2014 )

37

 

*

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv ( Úř. věst. L 168, 7.6.2014 )

37

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top