Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:219:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 219, 25. července 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 219

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
25. července 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 798/2014 ze dne 23. července 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 799/2014 ze dne 24. července 2014 o vytvoření vzorů výročních a závěrečných zpráv o provádění podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí

4

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 800/2014 ze dne 24. července 2014 o vytvoření postupů pro podávání zpráv a dalších praktických podrobnostech o financování operační podpory v rámci národních programů a v rámci zvláštního režimu průjezdu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014, kterým se jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz

10

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 801/2014 ze dne 24. července 2014, kterým se stanoví harmonogram a další prováděcí podmínky spojené s mechanismem přidělování finančních zdrojů na program Unie pro znovuusídlení v rámci Azylového, migračního a integračního fondu

19

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 802/2014 ze dne 24. července 2014 o vytvoření vzorů národních programů a stanovení podmínek pro systémy elektronické výměny dat mezi Komisí a členskými státy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí

22

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 803/2014 ze dne 24. července 2014, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 412/2013 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky

33

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 804/2014 ze dne 24. července 2014, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 1122/2009, pokud jde o snížení částek podpory z důvodu opožděného podání jednotných žádostí a žádostí o přiznání platebních nároků týkajících se určitých oblastí Itálie zasažených povodněmi v roce 2014

35

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 805/2014 ze dne 24. července 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

37

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Rady 2014/86/EU ze dne 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států

40

 

*

Směrnice Rady 2014/87/Euratom ze dne 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení

42

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2014/496/SZBP ze dne 22. července 2014 o aspektech zavádění, provozu a využívání evropského globálního družicového navigačního systému majících dopad na bezpečnost Evropské unie a o zrušení společné akce 2004/552/SZBP

53

 

 

2014/497/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 23. července 2014 o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Well et Raju) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie (oznámeno pod číslem C(2014) 5082)

56

 

 

Opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Smíšeného výboru č. 2 o Regionální úmluvě o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu ze dne 21. května 2014, pokud jde o žádost Moldavské republiky, aby se stala smluvní stranou Regionální úmluvy o celoevropsko-středomořských preferenčních pravidlech původu ( Úř. věst. L 217, 23.7.2014 )

65

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Přepracované znění) ( Úř. věst. L 335, 17.12.2009 )

66

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top