Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:346:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 346, 20. prosinec 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.346.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 346

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
20. prosince 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (Euratom) č. 1368/2013 ze dne 13. prosince 2013 o podpoře poskytované Unií na programy pomoci pro vyřazování jaderných zařízení v Bulharsku a na Slovensku z provozu a o zrušení nařízení (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) č. 647/2010

1

 

*

Nařízení Rady (Euratom) č. 1369/2013 ze dne 13. prosince 2013 o podpoře poskytované Unií na program pomoci pro vyřazování jaderných zařízení v Litvě z provozu a o zrušení nařízení (ES) č. 1990/2006

7

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty

12

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1371/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 791/2011 na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Indie a Indonésie bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indie a Indonésie či nikoli

20

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1372/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 ( 1 )

27

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1373/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu vývozních licencí v odvětví vepřového masa

29

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1374/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 36 ( 2 )

38

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1375/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 39 ( 2 )

42

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1376/2013 ze dne 19. prosince 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

47

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1377/2013 ze dne 19. prosince 2013 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2013 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa

49

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1378/2013 ze dne 19. prosince 2013 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce prosince 2013 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso

51

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2013/777/SZBP

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUTM Somalia/1/2013 ze dne 17. prosince 2013 o jmenování velitele mise EU pro vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil (EUTM Somalia)

53

 

 

2013/778/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2013 o zřízení Výkonné agentury pro výzkum a zrušení rozhodnutí 2008/46/ES

54

 

 

2013/779/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2013 o zřízení Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum a zrušení rozhodnutí 2008/37/ES

58

 

 

2013/780/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2013, kterým se stanoví odchylka od čl. 13 odst. 1 bodu ii) směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o řezivo prosté kůry rodu Quercus L., Platanus L. a druhu Acer saccharum Marsh. původem ze Spojených států amerických (oznámeno pod číslem C(2013) 9166)

61

 

 

2013/781/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2013, kterým se povoluje odchylka požadovaná Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska ve vztahu k Anglii, Skotsku a Walesu podle směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (oznámeno pod číslem C(2013) 9167)

65

 

 

2013/782/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2013, kterým se mění rozhodnutí 2002/757/ES, pokud jde o požadavek rostlinolékařského osvědčení s ohledem na škodlivý organismus Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. u řeziva prostého kůry druhu Acer macrophyllum Pursh a Quercus spp. L. původem ze Spojených států amerických (oznámeno pod číslem C(2013) 9181)

69

 

 

2013/783/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2013, kterým se určuje, že pro rok 2013 není vhodné dočasné pozastavení preferenční celní sazby pro dovoz banánů pocházejících z Peru podle mechanismu stabilizace pro banány Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé

73

 

 

2013/784/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2013, kterým se mění vzory veterinárních osvědčení I, II a III pro obchod s jatečnými ovcemi a kozami, ovcemi a kozami na výkrm a plemennými ovcemi a kozami uvnitř Unie, uvedené v příloze E směrnice Rady 91/68/EHS (oznámeno pod číslem C(2013) 9208)  ( 2 )

75

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1363/2013 ze dne 12. prosince 2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o definici „umělých nanomateriálů“( Úř. věst. L 343 ze dne 19.12.2013 )

89

 


 

(1)   Text s významem pro EHP a Švýcarsko

 

(2)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top