EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:113:TOC

Úřední věstník Evropské unie, R 113, 25. duben 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.113.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 113

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
25. dubna 2013


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 377/2013/EU ze dne 24. dubna 2013, kterým se stanoví dočasná odchylka od směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (1)

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 378/2013 ze dne 24. dubna 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Paecilomyces fumosoroseus kmen FE 9901 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (1)

5

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 379/2013 ze dne 24. dubna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

9

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2013/191/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 22. dubna 2013, kterým se Lotyšsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článků 168 a 168a směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

11

 

 

2013/192/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 22. dubna 2013, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Francouzské republice uplatňovat sníženou sazbu daně z bezolovnatého benzínu používaného jako pohonná hmota a určeného ke spotřebě v korsických departementech

13

 

 

2013/193/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 22. dubna 2013, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES Francouzské republice povoluje uplatňovat odstupňované sazby daně z pohonných hmot

15

 

 

2013/194/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 22. dubna 2013 o jmenování jedné španělské členky a jedné španělské náhradnice Výboru regionů

17

 

 

2013/195/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2013, kterým se vymezují praktické postupy, jednotné formáty a metodika ve vztahu k registru rádiového spektra zavedenému rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra (oznámeno pod číslem C(2013) 2235)  (1)

18

 

 

2013/196/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 24. dubna 2013, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/715/EU, kterým se zřizuje seznam třetích zemí, jejichž právní rámec pro účinné látky pro humánní léčivé přípravky a příslušné kontrolní činnosti a činnosti pro vymáhání práva zajišťují úroveň ochrany veřejného zdraví rovnocennou úrovni této ochrany v Unii (1)

22

 

 

Opravy

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315 ze dne 14.11.2012)

24

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top