Help Print this page 

Document L:2013:047:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, L 47, 20. únor 2013

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.047.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 47

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
20. února 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 139/2013 ze dne 7. ledna 2013, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Unie a jeho karanténní podmínky (1)

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 140/2013 ze dne 18. února 2013 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pa de Pagès Català (CHZO))

18

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 141/2013 ze dne 19. února 2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví (EHIS) (1)

20

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 142/2013 ze dne 19. února 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, pokud jde o údaje týkající se subjektu vydávajícího osvědčení pro vývoz mléčných výrobků na Novém Zélandu

49

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 143/2013 ze dne 19. února 2013, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (ES) č. 692/2008, pokud jde o stanovení emisí CO2 z vozidel předaných k vícestupňovému schválení typu (1)

51

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 144/2013 ze dne 19. února 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 606/2009, pokud jde o některé enologické postupy a omezení, která se na ně použijí, jakož i nařízení (ES) č. 436/2009, pokud jde o zanesení těchto postupů do průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů a evidenčních knih vedených v odvětví vína

56

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 145/2013 ze dne 19. února 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe

63

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 146/2013 ze dne 19. února 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

68

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2013/90/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2013, kterým se schvaluje plán eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a nouzového očkování takových prasat v určitých oblastech Lotyšska (oznámeno pod číslem C(2013) 720)

70

 

 

2013/91/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2013, kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES, pokud jde o veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat v Lotyšsku (oznámeno pod číslem C(2013) 722)  (1)

72

 

 

2013/92/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2013 o dohledu, rostlinolékařských kontrolách a opatřeních, která mají být přijata v případě dřevěného obalového materiálu, jenž se v současnosti používá při přepravě některých vymezených komodit pocházejících z Číny (oznámeno pod číslem C(2013) 789)

74

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top