EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:021:TOC

Úřední věstník Evropské unie, R 021, 24. leden 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.021.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 21

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
24. ledna 2013


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 55/2013 ze dne 17. prosince 2012 o rozšíření oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1214/2011 o profesionální přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti mezi členskými státy eurozóny

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 56/2013 ze dne 16. ledna 2013, kterým se mění přílohy I a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1)

3

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 57/2013 ze dne 23. ledna 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1418/2007 o vývozu některých odpadů určených k využití do některých nečlenských zemí OECD (1)

17

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 58/2013 ze dne 23. ledna 2013, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (1)

19

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 59/2013 ze dne 23. ledna 2013, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku monensin (1)

21

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 60/2013 ze dne 23. ledna 2013, kterým se po sto osmdesáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

23

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 61/2013 ze dne 23. ledna 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

25

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 62/2013 ze dne 23. ledna 2013, kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám

27

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 63/2013 ze dne 23. ledna 2013, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 892/2012 na hospodářský rok 2012/2013

28

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2013/48/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 22. ledna 2013, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/77/EU o poskytnutí finanční pomoci Unie Irsku

30

 

 

2013/49/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 22. ledna 2013, kterým se povoluje uvedení syntetického zeaxanthinu na trh jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2013) 110)

32

 

 

2013/50/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 22. ledna 2013, kterým se povoluje rozšíření použití semen chia (Salvia hispanica) jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem C(2013) 123)

34

 

 

2013/51/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 23. ledna 2013 o posouzení právního rámce třetí země pro účinné látky humánních léčivých přípravků a příslušných kontrolních činností a činností vymáhání práva podle článku 111b směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES (1)

36

 

 

III   Jiné akty

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 191/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

37

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 192/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

39

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 193/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

41

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 194/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

42

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 195/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

43

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 196/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

44

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 197/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

45

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 198/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

48

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 199/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP

49

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 200/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

50

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 201/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

51

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 202/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

54

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 203/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se mění příloha XX (Životní prostředí) Dohody o EHP

56

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 204/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se mění Protokol 10 o zjednodušení kontrol a formalit při přepravě zboží připojený k Dohodě o EHP

57

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top