Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:347:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 347, 15. prosinec 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.347.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 347

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
15. prosince 2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1203/2012 ze dne 14. prosince 2012 o odděleném prodeji regulovaných maloobchodních roamingových služeb v Unii (1)

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1204/2012 ze dne 14. prosince 2012, kterým se schvalují změny ve specifikaci názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Castelmagno (CHOP))

8

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1205/2012 ze dne 14. prosince 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 802/2010, pokud jde o výkonnost společnosti (1)

10

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1206/2012 ze dne 14. prosince 2012 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus oryzae (DSM 10287) jako doplňkové látky pro výkrm drůbeže, selata po odstavu a pro výkrm prasat a o změně nařízení (ES) č. 1332/2004 a (ES) č. 2036/2005 (držitel povolení DSM Nutritional products) (1)

12

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1207/2012 ze dne 14. prosince 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

15

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1208/2012 ze dne 14. prosince 2012, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 16. prosince 2012

17

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2012/782/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2012, kterým se stanovují množstevní limity a přidělují kvóty na období od 1. ledna do 31. prosince 2013 pro látky regulované nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (oznámeno pod číslem C(2012) 8899)

20

 

 

2012/783/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2012 o uznání Jordánského hášimovského království podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES, pokud jde o systémy výcviku a vydávání průkazů způsobilosti námořníkům (oznámeno pod číslem C(2012) 9253)  (1)

28

 

 

2012/784/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2012 o vnitrostátních předpisech, které oznámilo Rakousko v souvislosti s některými průmyslovými skleníkovými plyny (oznámeno pod číslem C(2012) 9256)

29

 

 

2012/785/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2012, kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2012 a kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/807/EU, pokud jde o finanční příspěvek Unie na některé programy schválené uvedeným rozhodnutím (oznámeno pod číslem C(2012) 9264)

31

 

 

2012/786/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2012, kterým se mění rozhodnutí 2010/221/EU, pokud jde o vnitrostátní opatření pro prevenci zavlečení některých nákaz vodních živočichů do částí Irska, Finska a Spojeného království (oznámeno pod číslem C(2012) 9295)  (1)

36

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

 

2012/787/EU

 

*

Rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci ESA-EU č. 1/2012 ze dne 29. listopadu 2012 o odchylce od pravidel původu stanovených v protokolu 1 k Prozatímní rámcové dohodě o dohodě o hospodářském partnerství mezi státy východní a jižní Afriky na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé s ohledem na zvláštní situaci států východní a jižní Afriky, pokud jde o konzervy z tuňáka a hřbety z tuňáka

38

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Rady (EU) č. 692/2012 ze dne 24. července 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 43/2012 a (EU) č. 44/2012, pokud jde o ochranu manty obrovské a některá rybolovná práva (Úř. věst. L 203 ze dne 31.7.2012)

41

 

*

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1155/2012 ze dne 5. prosince 2012, kterým se po sto osmdesáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá (Úř. věst. L 335 ze dne 7.12.2012)

43

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) č. 601/2012 ze dne 21. června 2012 o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. L 181 ze dne 12.7.2012)

43

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top