Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:336:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 336, 8. prosinec 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.336.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 336

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
8. prosince 2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1159/2012 ze dne 7. prosince 2012, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1160/2012 ze dne 7. prosince 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o vzor veterinárního osvědčení pro domácí skot určený pro tranzit z Kaliningradské oblasti do jiných oblastí Ruska přes území Litvy (1)

9

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1161/2012 ze dne 7. prosince 2012, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku fenbendazol (1)

14

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1162/2012 ze dne 7. prosince 2012, kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES a nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky pro Rusko v seznamech třetích zemí, z nichž lze do Unie dovážet některé maso, masné výrobky a vejce (1)

17

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1163/2012 ze dne 7. prosince 2012, kterým se stanoví pravidla pro správu a rozdělování textilních kvót stanovených pro rok 2013 podle nařízení Rady (ES) č. 517/94

22

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1164/2012 ze dne 7. prosince 2012, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí

29

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1165/2012 ze dne 7. prosince 2012, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 517/94 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání ani jiná zvláštní pravidla dovozu Společenství

55

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1166/2012 ze dne 7. prosince 2012, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání dimethyldiuhličitanu (E 242) v některých alkoholických výrobcích (1)

75

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1167/2012 ze dne 7. prosince 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

78

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2012/758/EU

 

*

Rozhodnutí Evropské rady ze dne 22. listopadu 2012, o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

80

 

 

2012/759/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 29. listopadu 2012 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Generální radě Světové obchodní organizace k přistoupení Tádžikistánu ke Světové obchodní organizaci

81

 

 

2012/760/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 2012 o jmenování jedné německé členky a jednoho německého náhradníka Výboru regionů

82

 

 

2012/761/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2012, kterým se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Unie na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2013 (oznámeno pod číslem C(2012) 8682)

83

 

 

2012/762/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 6. prosince 2012, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2012) 8889)  (1)

94

 

 

Opravy

 

*

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1012/2012 ze dne 5. listopadu 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005 a nařízení (ES) č. 1251/2008, pokud jde o seznam druhů přenašečů, zdravotní požadavky a požadavky na osvědčení, které se týkají epizootického vředového syndromu, a pokud jde o položku pro Thajsko uvedenou na seznamu třetích zemí, z nichž je povolen dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Unie (Úř. věst. L 306 ze dne 6.11.2012)

101

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top