EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:287:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 287, 18. říjen 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.287.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 287

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
18. října 2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

 

2012/643/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2012 o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti dodavatelského řetězce jménem Unie

1

 

 

2012/644/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2012 o podpisu Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii jménem Evropské unie

2

 

 

2012/645/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 10. října 2012 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o vědecko-technické spolupráci

3

 

 

2012/646/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 10. října 2012 o prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou

4

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 957/2012 ze dne 17. října 2012, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 605/2010, pokud jde o zrušení položky pro Nizozemské Antily ze seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz zásilek syrového mléka a mléčných výrobků do Unie (1)

5

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 958/2012 ze dne 17. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

7

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 959/2012 ze dne 17. října 2012 o vydávání licencí na dovoz česneku v podobdobí od 1. prosince 2012 do 28. února 2013

9

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2012/647/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 16. října 2012 o jmenování jedné německé členky Výboru regionů

11

 

 

2012/648/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 16. října 2012 o jmenování jednoho belgického člena a jednoho belgického náhradníka Výboru regionů

12

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

*

Doporučení Rady přidružení EU–Jordánsko ze dne 3. října 2012 o provádění akčního plánu EU–Jordánsko v rámci evropské politiky sousedství

13

 

 

III   Jiné akty

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 204/11/KOL ze dne 29. června 2011 týkající se údajné státní podpory poskytnuté společnostem patřícím do skupiny Norsk Film (Norsko)

14

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 189/12/KOL ze dne 22. května 2012, kterým se vyjímá výroba a velkoobchodní prodej elektřiny v Norsku z použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb

21

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) č. 771/2012 ze dne 23. srpna 2012, kterým se podle čl. 24 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 597/2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, zavádí celní evidence dovozu bioethanolu pocházejícího ze Spojených států amerických (Úř. věst. L 229 ze dne 24.8.2012)

25

 

*

Oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2012/411/EU ze dne 17. července 2012, kterým se mění rozhodnutí 2010/472/EU, pokud jde o veterinární předpisy týkající se virů skupiny Simbu a epizootického hemoragického onemocnění (Úř. věst. L 192 ze dne 20.7.2012)

25

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top