Help Print this page 

Document L:2012:274:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, L 274, 9. říjen 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.274.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 274

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
9. října 2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 918/2012 ze dne 5. července 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání, pokud jde o definice, výpočet čistých krátkých pozic, kryté swapy úvěrového selhání na státní dluhopisy, prahové hodnoty pro oznamovací povinnost, prahové hodnoty likvidity pro pozastavení omezení, významný pokles hodnoty finančních nástrojů a nepříznivé události (1)

1

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 919/2012 ze dne 5. července 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání s ohledem na regulační technické normy pro způsob výpočtu poklesu hodnoty likvidních akcií a jiných finančních nástrojů (1)

16

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 920/2012 ze dne 4. října 2012, kterým se zakazují rybolovné činnosti plavidlům používajícím dlouhé lovné šňůry plujícím pod vlajkou Kypru nebo zaregistrovaným na Kypru, která loví tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři

18

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 921/2012 ze dne 8. října 2012, kterým se po sto sedmdesáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá

20

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 922/2012 ze dne 8. října 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

22

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2012/24/EU ze dne 8. října 2012, kterou se za účelem přizpůsobení jejích technických ustanovení mění směrnice Rady 86/297/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vývodových hřídelů traktorů a jejich ochrany (1)

24

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2012/624/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 4. října 2012, kterým se Maďarsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

26

 

 

2012/625/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 4. října 2012 o jmenování jednoho kyperského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

28

 

 

2012/626/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 4. října 2012 o jmenování šesti rumunských členů a pěti rumunských náhradníků Výboru regionů

29

 

 

2012/627/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 5. října 2012 o uznání právního a dohledového rámce Austrálie jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách (1)

30

 

 

2012/628/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 5. října 2012 o uznání právního a dohledového rámce Spojených států amerických jako rovnocenného požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách (1)

32

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top