Help Print this page 

Document L:2012:251:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, L 251, 18. září 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.251.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 251

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
18. září2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 826/2012 ze dne 29. června 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na oznamování a zveřejňování, pokud jde o čisté krátké pozice, podrobností ohledně informací o čistých krátkých pozicích, které mají být poskytovány Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a způsobu výpočtu obratu k určení akcií, na něž se vztahují výjimky (1)

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 827/2012 ze dne 29. června 2012, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o způsoby zveřejňování čistých pozic v akciích a formát informací, které mají být poskytovány Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy v souvislosti s čistými krátkými pozicemi, typy dohod, ujednání a opatření, jež odpovídajícím způsobem zajišťují, že akcie nebo nástroje financování státního dluhu jsou k dispozici pro vypořádání, a data a období pro stanovení hlavního systému akcií podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání (1)

11

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 828/2012 ze dne 14. září 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu hlavouna tuponosého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí Vb, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

19

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 829/2012 ze dne 14. září 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu hlavouna tuponosého ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VIII, IX, X, XII and XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

21

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 830/2012 ze dne 14. září 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu lososa obecného ve vodách EU subdivizí 22–31 (Baltské moře kromě Finského zálivu) plavidly plujícími pod vlajkou Finska

23

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 831/2012 ze dne 14. září 2012, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného ve vodách EU oblastí IIa a IV plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska

25

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 832/2012 ze dne 17. září 2012 o povolení přípravku chloridu amonného jako doplňkové látky pro výkrm jehňat (držitel povolení Latochema Co Ltd) (1)

27

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 833/2012 ze dne 17. září 2012, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky

29

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 834/2012 ze dne 17. září 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

47

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2012/504/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 17. září 2012 o Eurostatu

49

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top