Help Print this page 

Document L:2012:194:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, L 194, 21. červenec 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.194.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 194

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
21. července 2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 665/2012 ze dne 20. července 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému (1)

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 666/2012 ze dne 20. července 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 2092/2004, (ES) č. 793/2006, (ES) č. 1914/2006, (ES) č. 1120/2009, (ES) č. 1121/2009, (ES) č. 1122/2009, (EU) č. 817/2010 a (EU) č. 1255/2010, pokud jde o oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů a režimy přímých podpor pro zemědělce

3

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 667/2012 ze dne 20. července 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

6

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2012 ze dne 20. července 2012 o vydávání dovozních licencí a o přidělení dovozních práv pro žádosti podané během prvních sedmi dnů července 2012 v rámci celních kvót pro drůbeží maso otevřených nařízením (ES) č. 616/2007

8

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 669/2012 ze dne 20. července 2012, kterým se stanoví koeficienty přidělení pro vydávání dovozních licencí na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót, o něž bylo zažádáno od 1. do 7. července 2012, a kterým se pozastavuje podávání žádostí o tyto licence

10

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2012/414/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 17. července 2012, kterým se mění přílohy I až IV rozhodnutí 2006/168/ES, pokud jde o některé požadavky na veterinární osvědčení pro dovoz embryí skotu do Unie (oznámeno pod číslem C(2012) 4816)  (1)

12

 

 

2012/415/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. července 2012, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2011/630/EU, pokud jde o veterinární požadavky týkající se katarální horečky ovcí a virů Simbu (oznámeno pod číslem C(2012) 4882)  (1)

26

 

 

2012/416/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. července 2012, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat v Belgii (oznámeno pod číslem C(2012) 4933)

33

 

 

DOPORUČENÍ

 

 

2012/417/EU

 

*

Doporučení Komise ze dne 17. července 2012 o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání

39

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top