EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:112:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 112, 24. duben 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.112.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 112

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
24. dubna 2012


Obsah

 

Strana

 

*

Stanovisko Komise ze dne 12. října 2011 k žádosti Chorvatské republiky o přistoupení k Evropské Unii

3

 

*

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE)) (Souhlas)

5

 

*

Rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 5. prosince 2011 o přijetí Chorvatské republiky do Evropské unie

6

Obsah

7

Smlouva mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

10

Akt o podmínkách přistoupení Chorvatské republiky a o úpravách Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii

21

PŘÍLOHA I Seznam úmluv a protokolů, k nimž Chorvatská republika přistupuje dnem přistoupení (uvedený v čl. 3 odst. 4 aktu o přistoupení)

35

PŘÍLOHA II Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazné a použitelné v Chorvatské republice od přistoupení (uvedený v čl. 4 odst. 1 aktu o přistoupení)

36

PŘÍLOHA III Seznam uvedený v článku 15 aktu o přistoupení: úpravy aktů přijatých orgány

41

PŘÍLOHA IV Seznam uvedený v článku 16 aktu o přistoupení: jiná trvalá ustanovení

60

PŘÍLOHA V Seznam uvedený v článku 18 aktu o přistoupení: přechodná opatření

67

PŘÍLOHA VI Rozvoj venkova (uvedený v čl. 35 odst. 2 aktu o přistoupení)

87

PŘÍLOHA VII Konkrétní závazky přijaté Chorvatskou republikou během přístupových jednání (uvedené v čl. 36 odst. 1 druhém pododstavci aktu o přistoupení)

88

PŘÍLOHA VIII Závazky přijaté Chorvatskou republikou ohledně restrukturalizace chorvatského loďařského průmyslu (uvedené v čl. 36 odst. 1 třetím pododstavci aktu o přistoupení)

89

PŘÍLOHA IX Závazky přijaté Chorvatskou republikou ohledně restrukturalizace ocelářství (uvedené v čl. 36 odst. 1 třetím pododstavci aktu o přistoupení)

91

Protokol o některých ujednáních týkajících se případného jednorázového převodu jednotek přiděleného množství vydaných podle kjótského protokolu k rámcové úmluvě organizace spojených národů o změně klimatu na chorvatskou republiku a související vyrovnání

92

Závěrečný akt

95

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top