Help Print this page 

Document L:2012:106:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, L 106, 18. duben 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.106.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 106

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
18. dubna 2012


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 325/2012 ze dne 12. dubna 2012 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz kyseliny šťavelové pocházející z Indie a Čínské lidové republiky

1

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 326/2012 ze dne 17. dubna 2012 o rozdělení vnitrostátních kvót pro mléko stanovených na období 2011/12 v příloze IX nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 na „dodávky“ a „přímý prodej“

11

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 327/2012 ze dne 17. dubna 2012, kterým se mění nařízení (EU) č. 1291/2009, pokud jde o práh ekonomické velikosti a počet vykazujících podniků na Slovensku

13

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 328/2012 ze dne 17. dubna 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 62/2006 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro telematické aplikace v nákladní dopravě transevropského konvenčního železničního systému (1)

14

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 329/2012 ze dne 17. dubna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

20

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2012/197/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 16. dubna 2012, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2012) 2377)  (1)

22

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

 

2012/198/EU

 

*

Rozhodnutí Rady přidružení EU-Tunisko č. 1/2012 ze dne 20. února 2012, kterým se mění čl. 15 odst. 7 protokolu č. 4 k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce

28

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top