Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:026:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 26, 28. leden 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2012.026.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 26

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 55
28. ledna 2012


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (1)

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Informace o dni vstupu v platnost Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou v odvětví rybolovu

22

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 71/2012 ze dne 27. ledna 2012, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

23

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 72/2012 ze dne 27. ledna 2012, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, a stanoví odchylka od uvedeného nařízení

26

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 73/2012 ze dne 27. ledna 2012 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

28

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2012/45/EU, Euratom

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise ze dne 23. ledna 2012, kterým se jmenují členové dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)

30

 

 

2012/46/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 23. ledna 2012 o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů s Nizozemskem

32

 

 

2012/47/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 24. ledna 2012, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Švédsku uplatňovat sníženou sazbu daně na elektřinu spotřebovávanou domácnostmi a společnostmi odvětví služeb nacházejícími se v některých oblastech na severu Švédska

33

 

 

2012/48/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. ledna 2012 o prodloužení platnosti rozhodnutí 2009/251/ES, kterým se členským státům ukládá povinnost zajistit, aby výrobky obsahující biocid dimethyl-fumarát nebyly uváděny nebo dodávány na trh (oznámeno pod číslem K(2012) 321)  (1)

35

 

 

2012/49/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 26. ledna 2012, kterým se mění rozhodnutí 2011/263/EU a 2011/264/EU s cílem zohlednit vývoj klasifikace enzymů podle přílohy I směrnice Rady 67/548/EHS a přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (oznámeno pod číslem K(2012) 323)  (1)

36

 

 

Opravy

 

*

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153 ze dne 11.6.2011)

38

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top