EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:343:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 343, 23. prosinec 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2011.343.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 343

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
23. prosince 2011


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1375/2011 ze dne 22. prosince 2011, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 687/2011

10

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1376/2011 ze dne 20. prosince 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Mongeta del Ganxet (CHOP))

14

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1377/2011 ze dne 20. prosince 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Salva Cremasco (CHOP))

16

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1378/2011 ze dne 20. prosince 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Rheinisches Apfelkraut (CHZO))

18

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1379/2011 ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 382/2008, (EU) č. 1178/2010 a (EU) č. 90/2011, pokud jde o kódy KN a kódy produktů z nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady v odvětvích hovězího a telecího masa, vajec a drůbežího masa

20

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1380/2011 ze dne 21. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o zvláštní podmínky pro chovné a užitkové ptáky nadřádu běžci (1)

25

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1381/2011 ze dne 22. prosince 2011, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka chlorpikrin a mění rozhodnutí 2008/934/ES (1)

26

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1382/2011 ze dne 22. prosince 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

28

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1383/2011 ze dne 22. prosince 2011, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 1. ledna 2012

30

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1384/2011 ze dne 22. prosince 2011 o stanovení minimální celní sazby pro třetí dílčí nabídkové řízení v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) č. 1239/2011

33

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2011/871/SZBP ze dne 19. prosince 2011 o vytvoření mechanismu pro správu financování společných nákladů operací Evropské unie v souvislosti s vojenstvím nebo obranou (ATHENA)

35

 

*

Rozhodnutí Rady 2011/872/SZBP ze dne 22. prosince 2011, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2011/430/SZBP

54

 

 

2011/873/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2011 o stanovení množství a přidělení kvót na období od 1. ledna do 31. prosince 2012 pro látky regulované nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (oznámeno pod číslem K(2011) 9196)

57

 

 

2011/874/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2011, kterým se stanoví seznam třetích zemí a území, z nichž je povolen dovoz psů, koček a fretek a neobchodní přesuny více než pěti psů, koček a fretek do Unie, a vzorová osvědčení pro dovoz a neobchodní přesuny uvedených zvířat do Unie (oznámeno pod číslem K(2011) 9232)  (1)

65

 

 

2011/875/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2011 o vynětí některých finančních služeb v poštovním odvětví v Maďarsku z použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (oznámeno pod číslem K(2011) 9197)  (1)

77

 

 

2011/876/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2011, kterým se některé strany osvobozují od rozšíření antidumpingového cla z jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, na některé součásti jízdních kol a kterým se zrušují pozastavení a osvobození od platby antidumpingového cla rozšířeného na některé součásti jízdních kol pocházející z Čínské lidové republiky, jež bylo některým stranám přiznáno nařízením Komise (ES) č. 88/97 (oznámeno pod číslem K(2011) 9473)

86

 

 

2011/877/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2011, kterým se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2007/74/ES (oznámeno pod číslem K(2011) 9523)

91

 

 

2011/878/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011, kterým se potvrzuje předběžný výpočet průměrných specifických emisí CO2 a cílů pro specifické emise pro výrobce osobních automobilů za kalendářní rok 2010 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (1)

97

 

 

2011/879/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2011, kterým se mění přílohy II a IV směrnice Rady 2009/158/ES o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2011) 9518)  (1)

105

 

 

2011/880/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2011, kterým se mění příloha I prováděcího rozhodnutí 2011/402/EU o mimořádných opatřeních vztahujících se na semena pískavice a na určitá semena a zrna dovezená z Egypta (oznámeno pod číslem K(2011) 9524)  (1)

117

 

 

2011/881/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2011 o přijetí rozhodnutí o financování, které podpoří dobrovolné dozorové studie zaměřené na úbytky včelstev (oznámeno pod číslem K(2011) 9597)

119

 

 

2011/882/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2011, kterým se povoluje uvedení na trh nové žvýkačkové báze jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámeno pod číslem K(2011) 9680)

121

 

 

2011/883/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2011, kterým se stanoví seznam inspektorů Unie podle čl. 79 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (oznámeno pod číslem K(2011) 9701)

123

 

 

2011/884/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2011 o mimořádných opatřeních týkajících se nepovolené geneticky modifikované rýže v produktech z rýže pocházejících z Číny a o zrušení rozhodnutí 2008/289/ES (1)

140

 

 

Opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Komise 2008/312/Euratom ze dne 5. března 2008, kterým se zavádí standardní dokument pro dozor nad přepravou radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva a její kontrolu podle směrnice Rady 2006/117/Euratom (Úř. věst. L 107 ze dne 17.4.2008)

149

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top