EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:049:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 49, 24. únor 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.049.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 49

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
24. února 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 167/2011 ze dne 21. února 2011, kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz některých polyethylentereftalátů pocházejících mimo jiné z Korejské republiky

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 168/2011 ze dne 23. února 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 107/2010, pokud jde o používání doplňkové látky Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 v krmivech obsahujících maduramicin amonný, monensin sodný, narasin nebo robenidin hydrochlorid (1)

4

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 169/2011 ze dne 23. února 2011 o povolení diclazurilu jako doplňkové látky pro perličky (držitel povolení Janssen Pharmaceutica N.V.) (1)

6

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 170/2011 ze dne 23. února 2011 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro selata (odstavená) a o změně nařízení (ES) č. 1200/2005 (držitel povolení Prosol SpA) (1)

8

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 171/2011 ze dne 23. února 2011 o povolení přípravku 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z Aspergillus oryzae DSM 14223 jako doplňkové látky pro drůbež a prasata a o změně nařízení (ES) č. 255/2005 (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd zastoupený DSM Nutritional products Sp. z o.o) (1)

11

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 172/2011 ze dne 23. února 2011, kterým se na rok 2011 stanoví výše předem stanovené podpory soukromého skladování másla

14

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 173/2011 ze dne 23. února 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 2095/2005, (ES) č. 1557/2006, (ES) č. 1741/2006, (ES) č. 1850/2006, (ES) č. 1359/2007, (ES) č. 382/2008, (ES) č. 436/2009, (ES) č. 612/2009, (ES) č. 1122/2009, (ES) č. 1187/2009 a (EU) č. 479/2010, pokud jde o oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů a režimy přímých podpor pro zemědělce

16

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 174/2011 ze dne 23. února 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 314/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe

23

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 175/2011 ze dne 23. února 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

31

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2011/15/EU ze dne 23. února 2011, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel (1)

33

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2011/122/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. února 2011, kterým se stanoví odchylka od pravidel původu stanovených rozhodnutím Rady 2001/822/ES, pokud jde o některé produkty rybolovu dovážené ze Saint Pierre a Miquelonu (oznámeno pod číslem K(2011) 986)

37

 

 

2011/123/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 23. února 2011, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení látky sedaxan a Bacillus firmus I-1582 do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2011) 989)  (1)

40

 

 

2011/124/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 23. února 2011, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení látky ethametsulfuron do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2011) 991)  (1)

42

 

 

IV   Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 305/09/KOL ze dne 8. července 2009 o smlouvě o prodeji energie uzavřené obcí Notodden a společností Becromal Norway AS (Norsko)

44

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) č. 143/2011 ze dne 17. února 2011, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek („REACH“) (Úř. věst. L 44 ze dne 18.2.2011)

52

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) č. 144/2011 ze dne 17. února 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 206/2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 44 ze dne 18.2.2011)

53

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top