Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:046:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 46, 19. únor 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2011.046.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 46

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 54
19. února 2011


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 149/2011 ze dne 18. února 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Zdokonalení mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (1)

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 150/2011 ze dne 18. února 2011, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde o volně žijící zvěř a farmovou zvěř a maso z volně žijící nebo farmové zvěře (1)

14

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 151/2011 ze dne 18. února 2011, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, pokud jde o farmovou zvěř (1)

17

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 152/2011 ze dne 18. února 2011 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Chosco de Tineo (CHZO)]

21

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 153/2011 ze dne 18. února 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

23

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 154/2011 ze dne 18. února 2011, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11

25

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 155/2011 ze dne 18. února 2011 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce února 2011 v rámci celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso spravované nařízením (ES) č. 620/2009

27

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2011/110/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 15. září 2010 o státní podpoře C 8/09 (ex N 357/08), kterou Itálie hodlá poskytnout společnosti Fri-El Acerra S.r.l. (oznámeno pod číslem K(2010) 6159)  (1)

28

 

 

2011/111/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2011, kterým se Francii podle směrnice Rady 92/66/EHS povoluje přemístit jednodenní kuřata a dospívající plemennou drůbež mimo ochranné pásmo, které bylo vymezeno z důvodu ohniska newcastleské choroby v departementu Côtes d’Armor (oznámeno pod číslem K(2011) 869)  (1)

44

 

 

2011/112/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2011, kterým se mění rozhodnutí Komise 2008/620/ES, kterým se zavádí zvláštní kontrolní a inspekční program pro populace tresky obecné v Kattegatu, Severním moři, Skagerraku, východní části Lamanšského průlivu, vodách západně od Skotska a Irském moři (oznámeno pod číslem K(2011) 899)

46

 

 

2011/113/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2011 o schválení účetní závěrky platební agentury v Itálii týkající se výdajů financovaných ze záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) pro rozpočtový rok 2006 (oznámeno pod číslem K(2011) 911)

47

 

 

2011/114/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2011, kterým se mění rozhodnutí Komise 2008/589/ES, kterým se stanoví zvláštní kontrolní a inspekční program pro populace tresky obecné v Baltském moři (oznámeno pod číslem K(2011) 938)

50

 

 

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

 

 

2011/115/EU

 

*

Rozhodnutí Výboru zřízeného podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody č. 1/2010 ze dne 18. října 2010 o změně kapitoly 12 o motorových vozidlech v příloze 1 a o zařazení nové kapitoly 18 o biocidních přípravcích do přílohy 1

51

 

 

IV   Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 235/09/KOL ze dne 20. května 2009 o dočasném režimu malých podpor (Norsko)

59

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 640/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign elektromotorů (Úř. věst. L 191 ze dne 23.7.2009)

63

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top