Help Print this page 

Document L:2010:298:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, L 298, 16. listopad 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.298.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 298

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
16. listopadu 2010


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 1032/2010 ze dne 15. listopadu 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 174/2005 o zavedení omezení pro poskytování pomoci související s vojenskou činností Pobřeží slonoviny

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1033/2010 ze dne 15. listopadu 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1505/2006, pokud jde o výroční zprávy členských států o výsledcích kontrol provedených v souvislosti s identifikací a evidencí ovcí a koz (1)

5

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1034/2010 ze dne 15. listopadu 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2003, pokud jde o kontroly týkající se požadavků na identifikaci a evidenci skotu (1)

7

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1035/2010 ze dne 15. listopadu 2010 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu melaminu pocházejícího z Čínské lidové republiky

10

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1036/2010 ze dne 15. listopadu 2010 o uložení prozatímního antidumpingového cla z dovozu zeolitu A ve formě prášku pocházejícího z Bosny a Hercegoviny

27

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 1037/2010 ze dne 15. listopadu 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

44

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 1038/2010 ze dne 15. listopadu 2010, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. listopadu 2010

46

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 1039/2010 ze dne 15. listopadu 2010, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (EU) č. 867/2010 na hospodářský rok 2010/11

49

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2010/690/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2010 o státní podpoře C 40/08 (ex N 163/08), kterou Polsko poskytlo společnosti PZL Hydral S.A. (oznámeno pod číslem K(2010) 5406)  (1)

51

 

 

2010/691/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 15. listopadu 2010, kterým se České republice přiznává odchylka od uplatňování rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému na trati Strančice–České Budějovice (oznámeno pod číslem K(2010) 7789)

85

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) č. 1015/2010 ze dne 10. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign praček pro domácnost (Úř. věst. L 293 ze dne 11.11.2010)

87

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top