Help Print this page 

Document L:2010:256:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, L 256, 30. září 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.256.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 256

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
30. září2010


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 862/2010/EU ze dne 22. září 2010 o účasti Unie na společném výzkumném a rozvojovém programu v regionu Baltského moře (BONUS) prováděném několika členskými státy (1)

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 863/2010 ze dne 29. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 967/2006, pokud jde o lhůty použitelné na vývoz cukru vyrobeného nad rámec kvóty a vybírání poplatku z tohoto cukru

15

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 864/2010 ze dne 29. září 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

17

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 865/2010 ze dne 29. září 2010, kterým se stanoví minimální prodejní cena másla pro sedmé dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (EU) č. 446/2010

19

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2010/579/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 27. září 2010, kterým se Spolkové republice Německo a Lucemburskému velkovévodství povoluje používat opatření odchylující se od článku 5 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

20

 

 

2010/580/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 27. září 2010, kterým se Nizozemskému království povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

22

 

 

2010/581/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 27. září 2010, kterým se Polské republice povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

24

 

 

2010/582/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 27. září 2010, kterým se Francouzské republice a Italské republice povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 5 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

26

 

 

2010/583/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 27. září 2010, kterým se Rumunsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

27

 

 

2010/584/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 27. září 2010, kterým se Lotyšské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

29

 

 

III   Jiné akty

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 43/10/KOL ze dne 10. února 2010, kterým se mění seznam obsažený v bodě 39 části 1.2 kapitoly I přílohy I Dohody o Evropském hospodářském prostoru, v němž jsou uvedena stanoviště hraniční kontroly na Islandu a v Norsku schválená pro veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí, a kterým se zrušuje rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO 301/08/KOL ze dne 21. května 2008

30

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupech při zadávání zakázek, pokud jde o přezkum CPV (Úř. věst. L 74 ze dne 15.3.2008)

34

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top