EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:154:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 154, 19. červen 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.154.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 154

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
19. června 2010


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 530/2010 ze dne 18. června 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász (CHZO))

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 531/2010 ze dne 18. června 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász (CHZO))

3

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 532/2010 ze dne 18. června 2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu

5

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 533/2010 ze dne 18. června 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

9

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 534/2010 ze dne 18. června 2010, kterým se pozastavuje podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót

11

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 535/2010 ze dne 18. června 2010 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2010 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso

13

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 536/2010 ze dne 18. června 2010 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2010 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu

15

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 537/2010 ze dne 18. června 2010 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2010 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa

17

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 538/2010 ze dne 18. června 2010 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2010 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1384/2007 pro odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele

19

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2010/38/EU ze dne 18. června 2010, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky sulfurylfluoridu (1)

21

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2010/337/EU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. června 2010 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení

24

 

 

2010/338/EU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. června 2010 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení

25

 

 

2010/339/EU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. června 2010 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení

26

 

 

2010/340/EU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. června 2010 o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení

27

 

 

2010/341/SZBP

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUPOL Afghanistan/2/2010 ze dne 11. června 2010 o jmenování vedoucího mise EUPOL Afghanistan

28

 

 

2010/342/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 2010, kterým se Banque de France vyjímá z působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách (oznámeno pod číslem K(2010) 3853)  (1)

29

 

 

Opravy

 

*

Oprava směrnice Komise 2009/74/ES ze dne 26. června 2009, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o botanické názvy rostlin, vědecké názvy ostatních organismů a některé přílohy směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES s přihlédnutím k vývoji vědeckých a technických poznatků (Úř. věst. L 166 ze dne 27.6.2009)

31

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top