Help Print this page 

Document L:2010:107:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, L 107, 29. duben 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.107.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 107

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
29. dubna 2010


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 363/2010 ze dne 26. dubna 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1001/2008 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli pocházejících mimo jiné z Malajsie

1

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 364/2010 ze dne 26. dubna 2010 o změně nařízení (ES) č. 1487/2005, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých hotových oděvních textilií z polyesterových nekonečných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky

6

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 365/2010 ze dne 28. dubna 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, pokud jde o Enterobacteriaceae v pasterizovaném mléce a v dalších pasterizovaných tekutých mléčných výrobcích a o Listeria monocytogenes v potravinářské soli (1)

9

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 366/2010 ze dne 28. dubna 2010, kterým se po sto dvacáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

12

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 367/2010 ze dne 28. dubna 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

15

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 368/2010 ze dne 28. dubna 2010, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10

17

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2010/241/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 2010 o jmenování jednoho nizozemského náhradníka Výboru regionů

19

 

 

2010/242/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 2010 o jmenování jednoho rakouského člena a jedné rakouské náhradnice Výboru regionů

20

 

 

2010/243/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 2010 o jmenování jednoho španělského náhradníka Výboru regionů

21

 

 

2010/244/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2010, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení 1,4-dimethylnaftalenu a cyflumetofenu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2010) 2518)  (1)

22

 

 

2010/245/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2010, kterým se Francii uděluje částečná výjimka z rozhodnutí 2006/66/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla – hluk“ transevropského konvenčního železničního systému a z rozhodnutí 2006/861/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla – nákladní vozy“ transevropského konvenčního železničního systému (oznámeno pod číslem K(2010) 2588)

24

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top