EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:348:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 348, 29. prosinec 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.348.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 348

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
29. prosince 2009


Obsah

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

Strana

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU

 

 

2009/1010/SVV

 

*

Rozhodnutí správní rady Europolu ze dne 4. června 2009 o podmínkách týkajících se zpracování údajů na základě čl. 10 odst. 4 rozhodnutí o Europolu

1

 

 

2009/1011/SVV

 

*

Rozhodnutí správní rady Europolu ze dne 4. června 2009, kterým se zavádějí pravidla pro výběr, prodloužení funkčního období a odvolání ředitele a zástupců ředitele Europolu

3

 

 

V   Akty přijaté ode dne 1. prosince 2009 na základě Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o Euratomu

 

 

AKTY, JEJICHŽ UVEŘEJNĚNÍ JE POVINNÉ

 

*

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1295/2009 ze dne 22. prosince 2009, kterým se ode dne 1. července 2009 upravuje sazba příspěvku úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do důchodového systému

9

 

*

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1296/2009 ze dne 23. prosince 2009, kterým se s účinkem od 1. července 2009 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody

10

 

*

Rozhodnutí Rady 2009/1012/SZBP ze dne 22. prosince 2009 na podporu činností Unie za účelem prosazování kontroly vývozu zbraní a zásad a kritérií společného postoje 2008/944/SZBP ve třetích zemích

16

 

 

AKTY, JEJICHŽ UVEŘEJNĚNÍ NENÍ POVINNÉ

 

 

2009/1013/EU

 

*

Prováděcí Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2009, kterým se Rakouské republice povoluje dále používat opatření odchylující se od článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

21

 

 

2009/1014/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 22 prosince 2009 o jmenování členů a náhradníků Výboru regionů na období od 26. ledna 2010 do 25. ledna 2015

22

 

 

2009/1015/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2009, kterým se mění část I přílohy 3 Společné konzulární instrukce týkající se státních příslušníků třetích zemí podléhajících povinnosti letištních průjezdních víz

51

 

 

2009/1016/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2009, kterým se zrušuje rozhodnutí 2009/473/ES o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Guinejskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu

53

 

 

2009/1017/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2009 o poskytování státní podpory orgány Maďarské republiky na nákup zemědělské půdy v době od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2013

55

 

 

2009/1018/EU

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 14. prosince 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2006/17 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2009/29)

57

 

 

2009/1019/EU

 

*

Doporučení Rady ze dne 22. prosince 2009 o očkování proti sezónní chřipce (1)

71

 

 

2009/1020/EU

 

*

Doporučení Komise ze dne 21. prosince 2009 o bezpečném provádění používání paliva s nízkým obsahem síry loděmi kotvícími v přístavech Společenství (1)

73

 

 

2009/1021/EU

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 14. prosince 2009, kterými se mění obecné zásady ECB/2006/16 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (ECB/2009/28)

75

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top