EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:347:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 347, 24. prosinec 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.347.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 347

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
24. prosince 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1287/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se pro rok 2010 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb v Černém moři

1

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1288/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví přechodná technická opatření od 1. ledna 2010 do 30. června 2011

6

 

 

V   Akty přijaté ode dne 1. prosince 2009 na základě Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o Euratomu

 

 

AKTY, JEJICHŽ UVEŘEJNĚNÍ JE POVINNÉ

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 1289/2009 ze dne 23. prosince 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

9

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 1290/2009 ze dne 23. prosince 2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. ledna 2010

11

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1291/2009 ze dne 18. prosince 2009 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků

14

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1292/2009 ze dne 21. prosince 2009, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 675/2009, (ES) č. 676/2009 a (ES) č. 677/2009 o zahájení nabídkového řízení na snížení dovozního cla při dovozu čiroku pocházejícího ze třetích zemí do Španělska, o zahájení nabídkového řízení na snížení dovozního cla při dovozu kukuřice pocházející ze třetích zemí do Španělska a o zahájení nabídkového řízení na snížení dovozního cla při dovozu kukuřice pocházející ze třetích zemí do Portugalska, pokud jde o konečný datum nabídkového řízení

22

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1293/2009 ze dne 23. prosince 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 32 (1)

23

 

 

AKTY, JEJICHŽ UVEŘEJNĚNÍ NENÍ POVINNÉ

 

 

2009/1005/EU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. prosince 2009, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec: financování projektů v oblasti energetiky v souvislosti s Plánem evropské hospodářské obnovy

26

 

 

2009/1006/EU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. prosince 2009 o využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení

28

 

 

2009/1007/EU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. prosince 2009 o mobilizaci nástroje pružnosti podle bodu 27 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení

29

 

 

2009/1008/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 7. prosince 2009, kterým se Lotyšské republice povoluje prodloužit účinnost opatření odchylujícího se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

30

 

 

2009/1009/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 22. prosince 2009 o jmenování generálního tajemníka Rady Evropské unie na období od 26. června 2011 do 30. června 2015

31

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (ES) č. 1193/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se opravují nařízení (ES) č. 1762/2003, (ES) č. 1775/2004, (ES) č. 1686/2005 a (ES) č. 164/2007 a kterým se pro hospodářské roky 2002/03, 2003/04, 2004/05 a 2005/06 stanoví částky na dávky z výroby v odvětví cukru (Úř. věst. L 321 ze dne 8.12.2009)

32

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top