Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:339:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 339, 22. prosinec 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.339.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 339

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
22. prosince 2009


Obsah

 

V   Akty přijaté ode dne 1. prosince 2009 na základě Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o Euratomu

Strana

 

 

AKTY, JEJICHŽ UVEŘEJNĚNÍ JE POVINNÉ

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 1265/2009 ze dne 21. prosince 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1266/2009, ze dne 16. prosince 2009, kterým se podesáté přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (1)

3

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1267/2009 ze dne 18. prosince 2009, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru

24

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1268/2009 ze dne 21. prosince 2009, kterým se subdivize ICES 27 a 28.2 vyjímají na rok 2010 z některých omezení intenzity rybolovu a povinností týkajících se vedení záznamů podle nařízení Rady (ES) č. 1098/2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací

26

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1269/2009 ze dne 21. prosince 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 243/2007, pokud jde o minimální obsah doplňkové látky přidané do krmiv pro výkrm prasat (1)

27

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1270/2009 ze dne 21. prosince 2009 o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech (1)

28

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 1271/2009 ze dne 21. prosince 2009, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10

32

 

 

AKTY, JEJICHŽ UVEŘEJNĚNÍ NENÍ POVINNÉ

 

 

2009/991/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 2009 o poskytování státní podpory orgány Lotyšské republiky na nákup zemědělské půdy v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2013

34

 

 

2009/992/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2009 o minimálních požadavcích na údaje zanášené do vnitrostátního elektronického rejstříku podniků silniční dopravy (oznámeno pod číslem K(2009) 9959)  (1)

36

 

 

2009/993/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2009, kterým se mění rozhodnutí 2006/133/ES, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.z oblastí Portugalska, mimo oblasti, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost (oznámeno pod číslem K(2009) 10046)

40

 

 

2009/994/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2009, kterým se mění dodatek k příloze VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o některá zařízení na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2009) 10048)  (1)

41

 

 

2009/995/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/716/ES, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa a mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2009) 10049)  (1)

44

 

 

2009/996/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2009 o finančním příspěvku Společenství na rok 2009 k úhradě výdajů vynaložených Německem, Španělskem, Itálií, Maltou, Nizozemskem, Portugalskem a Slovinskem na ochranu proti organismům škodlivým rostlinám nebo rostlinným produktům

49

 

 

2009/997/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2009 o prodloužení období dostupnosti makrofinanční pomoci Evropské unie Libanonu

54

 

 

2009/998/EU

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 14. prosince 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/16 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank zúčastněných členských států od účetního období 2002 (ECB/2009/27)

55

 

 

2009/999/EU

 

*

Rozhodnutí správní rady Europolu ze dne 1. prosince 2009 o přijetí podmínek a postupů, které stanovil Europol pro úpravu částek zmíněných v příloze rozhodnutí správní rady Europolu ze dne 16. listopadu 1999 o daních uplatňovaných na platy a požitky vyplácené zaměstnancům Europolu ve prospěch Europolu

58

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Rady (ES) č. 661/2008 ze dne 8. července 2008, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska v návaznosti na přezkum před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 a na částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96 (Úř. věst. L 185 ze dne 12.7.2008)

59

 

*

Oprava rozhodnutí Komise 2008/577/ES o přijetí závazků nabídnutých v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozu dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska a Ukrajiny (Úř. věst. L 185 ze dne 12.7.2008)

59

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top