Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:330:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 330, 16. prosinec 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.330.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 330

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
16. prosince 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1226/2009 ze dne 20. listopadu 2009, kterým se pro rok 2010 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři

1

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/142/ES ze dne 30. listopadu 2009 o spotřebičích plynných paliv (1)

10

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/148/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci (1)

28

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2009/954/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 2009 o podpisu a uzavření „Mandátu Mezinárodního partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti“ (IPEEC) a „Memoranda o zřízení sekretariátu Mezinárodního partnerství pro spolupráci v oblasti energetické účinnosti při Mezinárodní energetické agentuře“ ze strany Evropského společenství

37

 

 

V   Akty přijaté ode dne 1. prosince 2009 na základě Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o Euratomu

 

 

AKTY, JEJICHŽ UVEŘEJNĚNÍ JE POVINNÉ

 

*

Nařízení Rady (EU) č 1227/2009 ze dne 15. prosince 2009, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1859/2005 o zavedení některých omezujících opatření vůči Uzbekistánu

48

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 1228/2009 ze dne 15. prosince 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 423/2007 o omezujících opatřeních vůči Íránu

49

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 1229/2009 ze dne 15. prosince 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

61

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 1230/2009 ze dne 15. prosince 2009, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10

63

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 1231/2009 ze dne 15. prosince 2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. prosince 2009

65

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1232/2009 ze dne 15. prosince 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Wiśnia nadwiślanka (CHOP)]

68

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1233/2009 ze dne 15. prosince 2009, kterým se stanoví zvláštní opatření na podporu trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

70

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1234/2009 ze dne 15. prosince 2009, kterým se pro rok 2010 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso

73

 

*

Rozhodnutí Rady 2009/955/SZBP ze dne 15. prosince 2009, kterým se mění společná akce Rady 2005/797/SZBP o policejní misi Evropské unie pro palestinská území

76

 

*

Rozhodnutí Rady 2009/956/SZBP ze dne 15. prosince 2009, kterým se mění společná akce 2009/131/SZBP o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro krizi v Gruzii

77

 

 

2009/957/SZBP

 

*

Rozhodnutí politického a bezpečnostního výboru EUPOL COPPS/2/2009 ze dne 15. prosince 2009 o jmenování vedoucího policejní mise Evropské unie pro palestinská území

78

 

 

2009/958/SZBP

 

*

Rozhodnutí politického a bezpečnostního výboru EUPM/1/2009 ze dne 15. prosince 2009 o prodloužení mandátu vedoucího policejní mise Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině

79

 

 

AKTY, JEJICHŽ UVEŘEJNĚNÍ NENÍ POVINNÉ

 

 

2009/959/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/230/ES o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě (oznámeno pod číslem K(2009) 9895)  (1)

80

 

 

2009/960/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2009, kterým se mění rozhodnutí 2004/407/ES, pokud jde o povolení dovozu fotografické želatiny do České republiky (oznámeno pod číslem K(2009) 9899)

82

 

 

2009/961/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2009 o finanční podpoře Společenství pro některé referenční laboratoře Společenství ve veterinární oblasti a v oblasti živých zvířat na rok 2010 (oznámeno pod číslem K(2009) 9965)

88

 

 

2009/962/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2009, kterým se mění dodatek k příloze VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o některá zařízení na zpracování mléka v Bulharsku (oznámeno pod číslem K(2009) 9976)  (1)

93

 

 

2009/963/EU

 

*

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 10. prosince 2009, kterými se mění obecné zásady ECB/2008/18 o dočasných změnách pravidel týkajících se způsobilosti zajištění (ECB/2009/24)

95

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top