Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:322:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 322, 09. prosinec 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.322.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 322

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
9. prosince 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1197/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 2115/2005, kterým se stanoví plán obnovy platýse černého v rámci Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku

1

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/139/ES ze dne 25. listopadu 2009 o povinném označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (1)

3

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2009/904/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 26. listopadu 2009 o stanovisku, které má Evropské společenství zaujmout k novému sjednání měnové dohody s Republikou San Marino

12

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU

 

*

Rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti

14

 

 

V   Akty přijaté ode dne 1. prosince 2009 na základě Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o Euratomu

 

 

AKTY, JEJICHŽ UVEŘEJNĚNÍ JE POVINNÉ

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 1198/2009 ze dne 8. prosince 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

17

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 1199/2009 ze dne 8. prosince 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1159/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. prosince 2009

19

 

 

2009/906/SZBP

 

*

Rozhodnutí Rady 2009/906/SZBP ze dne 8. prosince 2009 o policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině

22

 

 

2009/907/SZBP

 

*

Rozhodnutí Rady 2009/907/SZBP ze dne 8. prosince 2009, kterým se mění společná akce 2008/851/SZBP o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska

27

 

 

AKTY, JEJICHŽ UVEŘEJNĚNÍ NENÍ POVINNÉ

 

 

2009/908/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 1. prosince 2009, kterým se stanoví prováděcí opatření k rozhodnutí Evropské rady o výkonu předsednictví Rady, a o předsednictví přípravných orgánů Rady

28

 

 

2009/909/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 1. prosince 2009, kterým se stanoví pracovní podmínky předsedy Evropské rady

35

 

 

2009/910/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 1. prosince 2009, kterým se stanoví pracovní podmínky vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

36

 

 

2009/911/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 1. prosince 2009 o jmenování generálního tajemníka Rady Evropské unie

37

 

 

2009/912/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 1. prosince 2009, kterým se stanoví pracovní podmínky generálního tajemníka Rady Evropské unie

38

 

 

2009/913/EU

 

*

Rozhodnutí přijaté vzájemnou dohodou mezi zástupci vlád členských států ze dne 7. prosince 2009 o umístění sídla Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů

39

 

 

Opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Komise 2009/442/ES ze dne 5. června 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o sledování a podávání zpráv (Úř. věst. L 148 ze dne 11.6.2009)

40

 

*

Oprava rozhodnutí Komise 2009/721/ES ze dne 24. září 2009, kterým se z financování Společenství vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 257 ze dne 30.9.2009)

40

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top