Help Print this page 

Document L:2009:273:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, L 273, 17. říjen 2009

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.273.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 273

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
17. října 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 969/2009 ze dne 16. října 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 970/2009 ze dne 16. října 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce října 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 971/2009 ze dne 16. října 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané v průběhu prvních sedmi dnů měsíce října 2009 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 616/2007 pro drůbeží maso

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 972/2009 ze dne 16. října 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 963/2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. října 2009

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 973/2009 ze dne 16. října 2009, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 877/2009 na hospodářský rok 2009/10

10

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2009/131/ES ze dne 16. října 2009, kterou se mění příloha VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (1)

12

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Evropský parlament a Rada

 

 

2009/762/ES

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. září 2009 o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení

14

 

 

AKTY PŘIJATÉ ORGÁNY ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍMI DOHODAMI

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2009/763/ES

 

*

Rozhodnutí Výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko č. 1/2009 ze dne 16. června 2009, kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici

15

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 290/2009 ze dne 31. března 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18) o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi na vklady a úvěry vůči domácnostem a nefinančním podnikům (Úř. věst. L 94 ze dne 8.4.2009)

19

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top