Help Print this page 

Document L:2009:257:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, L 257, 30. září 2009

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.257.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 257

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
30. září2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 907/2009 ze dne 29. září 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 908/2009 ze dne 28. září 2009, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách ES oblasti VIId plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 909/2009 ze dne 28. září 2009, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách ES oblastí IIa a VIII plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 910/2009 ze dne 29. září 2009 o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 jako doplňkové látky pro koně (držitel povolení Lallemand SAS) (1)

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 911/2009 ze dne 29. září 2009 o povolení nového užití přípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako doplňkové látky pro lososovité a garnáty (držitel povolení Lallemand SAS) (1)

10

 

 

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 912/2009/ES ze dne 16. září 2009 o účasti Společenství na evropském metrologickém výzkumném programu prováděném několika členskými státy (1)

12

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2009/720/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 17. září 2009, kterým se stanoví datum dokončení přechodu ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (oznámeno pod číslem K(2009) 6910)

26

 

 

2009/721/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 24. září 2009, kterým se z financování Společenství vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem K(2009) 7044)

28

 

 

2009/722/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 29. září 2009, kterým se mění rozhodnutí 2003/324/ES, pokud jde o odchylku od zákazu opětovného použití v rámci téhož druhu pro krmení určitých kožešinových zvířat v Lotyšsku (oznámeno pod číslem K(2009) 5550)

38

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

 

2009/723/SZBP

 

*

Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUSEC/1/2009 ze dne 25. září 2009. o jmenování vedoucího poradní a pomocné mise Evropské unie pro reformu bezpečnostního sektoru v Konžské demokratické republice (EUSEC RD Congo)

40

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU

 

*

Rozhodnutí Komise 2009/724/SVV ze dne 17. září 2009, kterým se stanoví datum dokončení přechodu ze Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II)

41

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top