EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:201:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 201, 01. srpen 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2009.201.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 201

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
1. srpna 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 695/2009 ze dne 31. července 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 696/2009 ze dne 31. července 2009, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 1. srpna 2009

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 697/2009 ze dne 31. července 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1913/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství, pokud jde o rozhodné skutečnosti v projektu „Ovoce do škol“, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení

6

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 698/2009 ze dne 31. července 2009, kterým se stanoví odchylka od nařízení Komise (ES) č. 501/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3/2008 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích, pokud jde o informační a propagační programy pro mléko a mléčné výrobky zaměřené na vnitřní trh

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 699/2009 ze dne 31. července 2009, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách ES oblastí IIa a IV; ve vodách ES a mezinárodních vodách oblasti VI plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

9

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/66/ES ze dne 13. července 2009 o mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (1)

11

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (kodifikované znění) (1)

18

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/79/ES ze dne 13. července 2009 o zádržných zařízeních pro spolujezdce na dvoukolových motorových vozidlech (kodifikované znění) (1)

29

 

*

Směrnice Komise 2009/90/ES ze dne 31. července 2009, kterou se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES stanoví technické specifikace chemické analýzy a monitorování stavu vod (1)

36

 

*

Směrnice Komise 2009/91/ES ze dne 31. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky tetraboritan disodný do přílohy I uvedené směrnice (1)

39

 

*

Směrnice Komise 2009/92/ES ze dne 31. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky bromadiolon do přílohy I uvedené směrnice (1)

43

 

*

Směrnice Komise 2009/93/ES ze dne 31. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky α-chloralosa do přílohy I uvedené směrnice (1)

46

 

*

Směrnice Komise 2009/94/ES ze dne 31. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky kyselina boritá do přílohy I uvedené směrnice (1)

50

 

*

Směrnice Komise 2009/95/ES ze dne 31. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky fosfid hlinitý uvolňující fosfin do přílohy I uvedené směrnice (1)

54

 

*

Směrnice Komise 2009/96/ES ze dne 31. července 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky oktaboritan disodný tetrahydrát do přílohy I uvedené směrnice (1)

58

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2009/583/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 27. července 2009 o jmenování jednoho maďarského člena Evropského hospodářského a sociálního výboru

62

 

 

Komise

 

 

2009/584/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 31. července 2009, kterým se zakládá řídící skupina na vysoké úrovni pro SafeSeaNet (oznámeno pod číslem K(2009) 5924)  (1)

63

 

 

2009/585/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 31. července 2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/965/ES o finanční podpoře Společenství pro některé referenční laboratoře Společenství ve veterinární oblasti a v oblasti živých zvířat na rok 2009 (oznámeno pod číslem K(2009) 5947)

65

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top