Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:074:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 74, 20. březen 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 74

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
20. března 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 224/2009 ze dne 19. března 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 225/2009 ze dne 19. března 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2009 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 533/2007 pro drůbeží maso

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 226/2009 ze dne 19. března 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2009 v rámci celních kvót otevřených nařízením (ES) č. 539/2007 pro některé produkty v odvětví vajec a vaječného albuminu

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 227/2009 ze dne 19. března 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 228/2009 ze dne 19. března 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1384/2007 pro odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele

9

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 229/2009 ze dne 19. března 2009 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2009 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1383/2007 pro odvětví drůbežího masa pocházejícího z Turecka

11

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 230/2009 ze dne 19. března 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 382/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy

12

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 231/2009 ze dne 19. března 2009, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 800/1999, pokud jde o stanovení sazby náhrady pro cukr v případě dodávek podle článků 36 a 44 uvedeného nařízení, prováděných od 1. do 25. září 2008

13

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 232/2009 ze dne 19. března 2009 o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 jako doplňkové látky pro buvolí krávy určené k produkci mléka (držitel povolení Société Industrielle Lesaffre) (1)

14

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 233/2009 ze dne 19. března 2009, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví mléka a mléčných výrobků

17

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 234/2009 ze dne 19. března 2009, kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008

21

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 235/2009 ze dne 19. března 2009, kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008

23

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 236/2009 ze dne 19. března 2009, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

24

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 237/2009 ze dne 19. března 2009, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na mléko a mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

26

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 238/2009 ze dne 19. března 2009, kterým se stanoví maximální nákupní cena másla pro 1. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 186/2009

29

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2009/249/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 16. března 2009 o jmenování předsedy Evropské poradní komise pro dohled nad statistikou

30

 

 

2009/250/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 16. března 2009 o jmenování tří členů Evropské poradní komise pro dohled nad statistikou

31

 

 

Komise

 

 

2009/251/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 17. března 2009, kterým se členským státům ukládá povinnost zajistit, aby výrobky obsahující biocid dimethyl-fumarát nebyly uváděny nebo dodávány na trh (oznámeno pod číslem K(2009) 1723)  (1)

32

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava rozhodnutí Rady 2009/242/ES ze dne 16. března 2009 o jmenování jednoho italského člena Výboru regionů (Úř. věst. L 72 ze dne 18.3.2009)

35

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top