EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:021:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 21, 24. leden 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 21

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
24. ledna 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 67/2009 ze dne 23. ledna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 68/2009 ze dne 23. ledna 2009, kterým se podeváté přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (1)

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 69/2009 ze dne 23. ledna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o změny mezinárodního standardu účetního výkaznictví (IFRS) 1 a mezinárodního účetního standardu (IAS) 27 (1)

10

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 70/2009 ze dne 23. ledna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o zdokonalení mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (1)

16

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 71/2009 ze dne 23. ledna 2009, kterým se stanoví dostupné množství kukuřice na intervenci pro fázi č. 2 hospodářského roku 2008/09

38

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Komise 2009/4/ES ze dne 23. ledna 2009 o protiopatřeních na předcházení a odhalování manipulace se záznamy tachografů, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS (1)

39

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada a Komise

 

 

2009/50/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 18. prosince 2008 o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

41

 

 

Komise

 

 

2009/51/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2008 o přidělení dovozních kvót na regulované látky na období od 1. ledna do 31. prosince 2009 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (oznámeno pod číslem K(2008) 8100)

43

 

 

2009/52/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 2008 o přidělení množství regulovaných látek povolených pro základní použití ve Společenství pro rok 2009 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (oznámeno pod číslem K(2008) 8398)

53

 

 

Evropská centrální banka

 

 

2009/53/ES

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 12. prosince 2008 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (ECB/2008/23)

66

 

 

2009/54/ES

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 12. prosince 2008 o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu Evropské centrální banky zúčastněnými národními centrálními bankami (ECB/2008/24)

69

 

 

2009/55/ES

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 12. prosince 2008 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu Evropské centrální banky mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu (ECB/2008/25)

71

 

 

2009/56/ES

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 12. prosince 2008, kterým se mění rozhodnutí ECB/2001/15 o vydávání eurobankovek (ECB/2008/26)

75

 

 

2009/57/ES

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 12. prosince 2008 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu Evropské centrální banky a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv (ECB/2008/27)

77

 

 

2009/58/ES

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 15. prosince 2008 o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu Evropské centrální banky nezúčastněnými národními centrálními bankami (ECB/2008/28)

81

 

 

2009/59/ES

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 31. prosince 2008 o splacení základního kapitálu, převodu devizových rezerv a příspěvcích na rezervní fondy rezervy Evropské centrální banky ze strany Národní banky Slovenska (ECB/2008/33)

83

 

 

DOPORUČENÍ

 

 

Komise

 

 

2009/60/ES

 

*

Doporučení Komise ze dne 23. ledna 2009 o pokynech pro osvědčené postupy při kontrole týkající se kontrol záznamového zařízení prováděných při silničních kontrolách a schválenými servisními dílnami (oznámeno pod číslem K(2009) 108)  (1)

87

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top