EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:019:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 19, 23. leden 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 19

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 52
23. ledna 2009


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 55/2009 ze dne 22. ledna 2009 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 56/2009 ze dne 21. ledna 2009 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 57/2009 ze dne 22. ledna 2009, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví mléka a mléčných výrobků

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 58/2009 ze dne 22. ledna 2009, kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u másla v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008

9

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 59/2009 ze dne 22. ledna 2009, kterým se stanoví maximální částka vývozní náhrady u sušeného odstředěného mléka v rámci stálého nabídkového řízení stanoveného nařízením (ES) č. 619/2008

11

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 60/2009 ze dne 22. ledna 2009, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví hovězího masa

12

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 61/2009 ze dne 22. ledna 2009, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vepřového masa

16

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 62/2009 ze dne 22. ledna 2009, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vajec

18

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 63/2009 ze dne 22. ledna 2009, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví drůbežího masa

20

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 64/2009 ze dne 22. ledna 2009, kterým se stanoví reprezentativní ceny v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95

22

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 65/2009 ze dne 22. ledna 2009, kterým se stanoví sazby náhrad pro vejce a žloutky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

24

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 66/2009 ze dne 22. ledna 2009, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné na mléko a mléčné výrobky vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

26

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/121/ES ze dne 14. ledna 2009 o názvech textilií (přepracované znění) (1)

29

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Evropský parlament a Rada

 

 

2009/45/ES

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2008 o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti podle bodu 27 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

49

 

 

Komise

 

 

2009/46/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 19. prosince 2008 o vynětí některých služeb v poštovním odvětví ve Švédsku z použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (oznámeno pod číslem K(2008) 8409)  (1)

50

 

 

2009/47/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2008, kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb se nevztahuje na výrobu elektřiny v České republice (oznámeno pod číslem K(2008) 8569)  (1)

57

 

 

2009/48/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 22. ledna 2009, kterým se některé strany osvobozují od rozšíření antidumpingového cla z jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky uloženého nařízením Rady (EHS) č. 2474/93, naposledy zachovaného a pozměněného nařízením (ES) č. 1095/2005, na některé součásti jízdních kol, a kterým se zrušuje pozastavení platby antidumpingového cla rozšířeného na některé součásti jízdních kol pocházející z Čínské lidové republiky, jež bylo některým stranám přiznáno nařízením Komise (ES) č. 88/97 (oznámeno pod číslem K(2009) 157)

62

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top