EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:338:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 338, 17. prosinec 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 338

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
17. prosince 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1257/2008 ze dne 4. prosince 2008, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1579/2007, kterým se pro rok 2008 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1258/2008 ze dne 16. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1259/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se schvalují změny menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Bleu d'Auvergne (CHOP))

5

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 23 (1)

10

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1261/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 2 (1)

17

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1262/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 13 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) (1)

21

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1263/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o výklad 14 Výboru pro výklad mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRIC) (1)

25

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1264/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví standardní poplatek za zemědělský podnikový výkaz zemědělské účetní datové sítě pro účetní období 2009

31

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1265/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1859/82 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků

32

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1266/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 796/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

34

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1267/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 2172/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu pro dovoz živého skotu o hmotnosti vyšší než 160 kg a pocházejícího ze Švýcarska, stanovenou Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

37

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1268/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

39

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1269/2008 ze dne 15. prosince 2008, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblasti VI, ve vodách ES oblasti Vb, ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

46

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1270/2008 ze dne 15. prosince 2008, kterým se zakazuje rybolov ostrouna obecného ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

48

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1271/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/2008, kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. prosince 2008

50

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rady ministrů AKT-ES

 

 

2008/951/ES

 

*

Rozhodnutí č. 2/2008 Rady ministrů AKT-ES ze dne 18. listopadu 2008 o přidělení zdrojů z 10. Evropského rozvojového fondu Somálsku

53

 

 

Komise

 

 

2008/952/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 19. listopadu 2008 stanovující podrobné pokyny pro provádění a uplatňování přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES (oznámeno pod číslem K(2008) 7294)  (1)

55

 

 

2008/953/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 8. prosince 2008, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení Aureobasidium pullulans a fosforitanu disodného do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2008) 7709)  (1)

62

 

 

2008/954/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 15. prosince 2008, kterým se mění rozhodnutí 2006/133/ES, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. z oblastí Portugalska, mimo oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost (oznámeno pod číslem K(2008) 8298)

64

 

 

2008/955/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/410/ES o stanovení částek, které jsou v souladu s ustanoveními čl. 10 odst. 2, článku 143d a 143e nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 378/2007 a čl. 23 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 479/2008 k dispozici Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a částek, které jsou dostupné pro výdaje Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF)

67

 

 

DOPORUČENÍ

 

 

Komise

 

 

2008/956/Euratom

 

*

Doporučení Komise ze dne 4. prosince 2008 o kritériích pro vývoz radioaktivního odpadu a vyhořelého paliva do třetích zemí (oznámeno pod číslem K(2008) 7570)

69

 

 

AKTY PŘIJATÉ ORGÁNY ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍMI DOHODAMI

 

 

2008/957/ES

 

*

Rozhodnutí č. 2/2008 Smíšeného výboru ES-Dánsko/Faerské ostrovy ze dne 20. listopadu 2008, kterým se mění tabulky I a II přílohy protokolu 1 k Dohodě mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé

72

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společná akce Rady 2008/958/SZBP ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění společná akce 2005/797/SZBP o policejní misi Evropské unie pro palestinská území

75

 

*

Společný postoj Rady 2008/959/SZBP ze dne 16. prosince 2008 o změně společného postoje 2008/586/SZBP, kterým se aktualizuje společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu

77

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava směrnice Komise 2007/72/ES ze dne 13. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí druhu Galega orientalis Lam. (Úř. věst. L 329 ze dne 14.12.2007)

79

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top