EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:327:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 327, 05. prosinec 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 327

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
5. prosince 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1207/2008 ze dne 28. listopadu 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 639/2004 o řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1208/2008 ze dne 4. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1209/2008 ze dne 4. prosince 2008, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009

5

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/103/ES ze dne 19. listopadu 2008, kterou se mění směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o uvádění baterií a akumulátorů na trh (1)

7

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání

9

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/903/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 2008 o plném uplatňování ustanovení schengenského acquis ve Švýcarské konfederaci

15

 

 

2008/904/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 2008 o jmenování nizozemského člena a dvou nizozemských náhradníků Výboru regionů

18

 

 

2008/905/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 2008, kterým se mění příloha 13 Společné konzulární instrukce o vyplňování vízových štítků

19

 

 

2008/906/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 2008 o jmenování dvou dánských členů a dvou náhradníků Výboru regionů

21

 

 

Komise

 

 

2008/907/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 3. listopadu 2008, kterým se stanoví veterinární záruky pro přepravu koňovitých z jedné třetí země do jiné třetí země podle čl. 9 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 91/496/EHS (oznámeno pod číslem K(2008) 6296)  (1)

22

 

 

2008/908/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2008, kterým se některým členským státům povoluje přezkoumání jejich ročních programů sledování BSE (oznámeno pod číslem K(2008) 7288)

24

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU

 

*

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/909/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o uplatňování zásady vzájemného uznávání rozsudků v trestních věcech, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní svobody, za účelem jejich výkonu v Evropské unii

27

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava směrnice Rady 93/92/EHS ze dne 29. října 1993 o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla (Úř. věst. L 311 ze dne 14.12.1993) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 7, svazek 2, s. 119)

47

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top